Logo

Tin tức sự kiện

Hội thảo về Bảo hộ nhãn hiệu âm thanh

Hội thảo về Bảo hộ nhãn hiệu âm thanh

27/01/2021
Bảo hộ nhãn hiệu âm thanh là một chủ đề của chuỗi các hoạt động nghiên cứu và hội thảo chuyên môn giữa Canada và Cục SHTT Việt Nam.
Cục SHTT trong tiến trình đơn giản hóa và hiện đại hóa việc thực hiện các thủ tục hành chính về sở hữu công nghiệp

Cục SHTT trong tiến trình đơn giản hóa và hiện đại hóa việc thực hiện các thủ tục hành chính về sở hữu công nghiệp

13/01/2021
Đơn giản hóa, hiện đại hóa, công khai, minh bạch trình tự và thủ tục hành chính về SHCN là biện pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng công tác xác lập quyền SHCN
Thông tư quy định Lệ phí SHCN từ 01/01/2021 đến 30/6/2021

Thông tư quy định Lệ phí SHCN từ 01/01/2021 đến 30/6/2021

04/01/2021
Từ 01/01/2021 đến 30/6/2021 lệ phí sở hữu công nghiệp quy định tại Mục A. Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp được giảm 50%
Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 được phê duyệt

Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 được phê duyệt

25/12/2020
Ngày 24/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2205/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.
Hướng dẫn đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp theo Thỏa ước La Hay

Hướng dẫn đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp theo Thỏa ước La Hay

17/12/2020
Cục SHTT vừa giới thiệu tài liệu “Hướng dẫn đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp theo Thỏa ước La Hay”.
Triển khai Bộ phận tư vấn - hướng dẫn thủ tục đăng ký Sở hữu công nghiệp

Triển khai Bộ phận tư vấn - hướng dẫn thủ tục đăng ký Sở hữu công nghiệp

15/12/2020
Bắt đầu từ ngày 01/12/2020, Bộ phận tư vấn - hướng dẫn thủ tục đăng ký Sở hữu công nghiệp (gọi tắt là Bộ phận IP Help Desk) của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam chính thức đi vào hoạt động.
Áp dụng Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2021.

Áp dụng Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2021.

07/12/2020
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 sẽ sử dụng Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2021
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

01/12/2020
Thời gian lấy ý kiến là 60 ngày, từ 17/11/2020 đến 17/01/2021