Logo

Tin tức sự kiện

Nhãn hiệu “TOYO-SASAKI-GLASS Co.;Ltd” được chấp nhận đăng ký

03/10/2022
Cơ sở: Điều 74.2(e), Luật SHTT.
Luật SHTT sửa đổi 2022[1]: Những thay đổi, bổ sung đáng chú ý

Luật SHTT sửa đổi 2022[1]: Những thay đổi, bổ sung đáng chú ý

29/09/2022
Luật SHTT sửa đổi 2022 được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 16/6/2022 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2023.
LEGO thắng kiện về KDCN  tại Tòa án chung châu Âu

LEGO thắng kiện về KDCN  tại Tòa án chung châu Âu

27/09/2022
Bị từ chối bảo hộ là nhãn hiệu, viên gạch đồ chơi (play brick) LEGO đã đăng ký bảo hộ là KDCN
LEGO thắng kiện về KDCN  tại Tòa án chung châu Âu

LEGO thắng kiện về KDCN  tại Tòa án chung châu Âu

27/09/2022
Bị từ chối bảo hộ là nhãn hiệu, viên gạch đồ chơi (play brick) LEGO đã đăng ký bảo hộ là KDCN
Trung Quốc: Gắn nhãn hiệu vào sản phẩm OEM để xuất khẩu có phải là sử dụng nhãn hiệu?

Trung Quốc: Gắn nhãn hiệu vào sản phẩm OEM để xuất khẩu có phải là sử dụng nhãn hiệu?

26/09/2022
Trung Quốc được mô tả là công xưởng của thế giới và thường đóng vai trò là nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) cho các thương hiệu từ các quốc gia khác để bán bên ngoài Trung Quốc...
Trung Quốc: Gắn nhãn hiệu vào sản phẩm OEM để xuất khẩu có phải là sử dụng nhãn hiệu?

Trung Quốc: Gắn nhãn hiệu vào sản phẩm OEM để xuất khẩu có phải là sử dụng nhãn hiệu?

26/09/2022
Trung Quốc được mô tả là công xưởng của thế giới và thường đóng vai trò là nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) cho các thương hiệu từ các quốc gia khác để bán bên ngoài Trung Quốc...
TRUNG QUỐC: Trách nhiệm liên đới của đại diện trong việc nộp đơn nhãn hiệu không trung thực.

TRUNG QUỐC: Trách nhiệm liên đới của đại diện trong việc nộp đơn nhãn hiệu không trung thực.

23/09/2022
Bản án sơ thẩm của Tòa  tuyên đại lý nhãn hiệu phải chịu trách nhiệm liên đới với 640.000 NDT, bằng 40 phần trăm toàn bộ thiệt hại cho nguyên đơn.
TRUNG QUỐC: Trách nhiệm liên đới của đại diện trong việc nộp đơn nhãn hiệu không trung thực

TRUNG QUỐC: Trách nhiệm liên đới của đại diện trong việc nộp đơn nhãn hiệu không trung thực

23/09/2022
Bản án sơ thẩm của Tòa  tuyên đại lý nhãn hiệu phải chịu trách nhiệm liên đới với 640.000 NDT, bằng 40 phần trăm toàn bộ thiệt hại cho nguyên đơn.
Đơn đăng ký nhãn hiệu “Saudi Rock wool, hình” bị phản đối

Đơn đăng ký nhãn hiệu “Saudi Rock wool, hình” bị phản đối

20/09/2022
Căn cứ:  Điều 74.2(e) và 112, Luật SHTT
Về các thủ tục phản đối theo quy định của Luật SHTT sau khi sửa đổi

Về các thủ tục phản đối theo quy định của Luật SHTT sau khi sửa đổi

20/09/2022
Luật SHTT sửa đổi 2022 có hiệu lực vào ngày 01/01/2023.
Về các thủ tục phản đối theo quy định của Luật SHTT sau khi sửa đổi

Về các thủ tục phản đối theo quy định của Luật SHTT sau khi sửa đổi

20/09/2022
Luật SHTT sửa đổi 2022 có hiệu lực vào ngày 01/01/2023.
JPO bác đơn phản đối của LEGO chống lại Lego Hair

JPO bác đơn phản đối của LEGO chống lại Lego Hair

14/09/2022
Hội đồng Giải quyết phản đối cho rằng nhãn hiệu “Lego Hair, hình” khác biệt và không nhầm lẫn với nhãn hiệu  “LEGO”