Logo

Đơn đăng ký nhãn hiệu “OSCAR KARAOKE, hinh” bị phản đối

24/08/2023
Căn cứ: Điều 74.2(e) và 112, Luật SHTT

Academy of Motion Picture Arts and Sciences, có trụ sở tại 8949 Wilshire Boulevard, Beverly Hills, California 90211, U.S.A là chủ sở hữu Đăng ký NHHH quốc gia (VN) số 12920 – OSCAR, đang có hiệu lực tại Việt nam, bảo hộ cho các “dịch vụ giải trí thực hiện thông qua chương trình truyền hình tại chỗ hàng năm liên quan tới nghệ thuật điện ảnh; tổ chức trao giải thưởng cho các thành tưu điện ảnh” thuộc Nhóm 41 (nhãn hiệu đối chứng)  đã nộp đơn tới Cục SHTT phản đối Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc gia số 4-2022-22180 - “OSCAR KARAOKE, hình” cho “dịch vụ giải trí karaoke” thuộc Nhóm 41 (dấu hiệu xin đăng ký) với lý do tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng có trước, cụ thể là: (i) thành phần chữ “OSCAR” là thành phần chủ yếu, có khả năng phân biệt, của dấu hiệu xin đăng ký trùng với nhãn hiệu đối chứng, và (ii) dịch vụ mang các nhãn hiệu tương tự và/hoặc có liên quan với nhau.

Vụ việc đang được Cục SHTT xem xét./.

Các bài viết khác