Logo

Tin tức sự kiện

EU: Louis Vuitton kiện chống lại hình phản chiếu của nó

EU: Louis Vuitton kiện chống lại hình phản chiếu của nó

12/10/2022
EUIPO đã bác bỏ toàn bộ phản đối
EU: Louis Vuitton kiện chống lại hình phản chiếu của nó

EU: Louis Vuitton kiện chống lại hình phản chiếu của nó

12/10/2022
EUIPO đã bác bỏ toàn bộ phản đối
Singapore - Tòa án Tối cao làm rõ phạm vi phòng vệ với hàng hóa nhập khẩu song song

Singapore - Tòa án Tối cao làm rõ phạm vi phòng vệ với hàng hóa nhập khẩu song song

12/10/2022
Luật SHTT Việt nam đề cập nhập khẩu song song tại Điều 125.2.b
Singapore - Tòa án Tối cao làm rõ phạm vi phòng vệ với hàng hóa nhập khẩu song song

Singapore - Tòa án Tối cao làm rõ phạm vi phòng vệ với hàng hóa nhập khẩu song song

11/10/2022
Luật SHTT Việt nam đề cập nhập khẩu song song tại Điều 125.2.b
Training on Trade Mark Opposition

Training on Trade Mark Opposition

10/10/2022
Thời gian: 14:00-16:30 (GMT+7 - Vietnam Time) ngày 19-20/10/2022
EUIPO: Are cats and tigers alike?

EUIPO: Are cats and tigers alike?

07/10/2022
Mèo và  Hổ có giống nhau không? Tòa án Chung EU cho rằng có khả năng xảy ra nhầm lẫn giữa ‘Tigercat’ và ‘Cat’
EUIPO: Are cats and tigers alike?

EUIPO: Are cats and tigers alike?

07/10/2022
Mèo và  Hổ có giống nhau không? Tòa án Chung EU cho rằng có khả năng xảy ra nhầm lẫn giữa ‘Tigercat’ và ‘Cat’
EUIPO - Đánh giá sự tương tự giữa nhãn hiệu hình có chứa yếu tố từ và nhãn hiệu từ

EUIPO - Đánh giá sự tương tự giữa nhãn hiệu hình có chứa yếu tố từ và nhãn hiệu từ

06/10/2022
EUIPO đề cập tới nội dung trên tại điểm 3.4.1 Visual comparison (EUIPO - Trade mark guidelines)
Luật SHTT sửa đổi 2022: Một số quy định được sửa đổi đối với nhãn hiệu

Luật SHTT sửa đổi 2022: Một số quy định được sửa đổi đối với nhãn hiệu

04/10/2022
Luật SHTT sửa đổi 2022 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2023
Luật SHTT sửa đổi 2022: Một số quy định được sửa đổi đối với nhãn hiệu

Luật SHTT sửa đổi 2022: Một số quy định được sửa đổi đối với nhãn hiệu

04/10/2022
Luật SHTT sửa đổi 2022 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.