Logo

Tin tức sự kiện

Tranh chấp nhãn hiệu rượu vodka STOLICHNAYA/Столичная

Tranh chấp nhãn hiệu rượu vodka STOLICHNAYA/Столичная

22/01/2022
Một nhãn hiệu nổi tiếng của nhà nước đã trở thành tài sản tư nhân khi cổ phần hóa. Sau phán quyết của Toà, nhãn hiệu đã trở về sở hữu của LB Nga.
Tranh chấp nhãn hiệu rượu vodka STOLICHNAYA/Столичная

Tranh chấp nhãn hiệu rượu vodka STOLICHNAYA/Столичная

22/01/2022
Một nhãn hiệu nổi tiếng của nhà nước đã trở thành tài sản tư nhân khi cổ phần hóa. Sau phán quyết của Toà, nhãn hiệu đã trở về sở hữu của LB Nga...
Đơn đăng ký nhãn hiệu  “KARERIA” bị phản đối

Đơn đăng ký nhãn hiệu  “KARERIA” bị phản đối

21/01/2022
Căn cứ:  74.2(e) Luật SHTT
Đơn đăng ký nhãn hiệu  “INTER” bị phản đối một phần

Đơn đăng ký nhãn hiệu  “INTER” bị phản đối một phần

21/01/2022
Căn cứ:  74.2(e, i) và 112, Luật SHTT
Khiếu nại quyết định từ chối bảo hộ nhãn hiệu “NEOGEN DERMALOGY”

Khiếu nại quyết định từ chối bảo hộ nhãn hiệu “NEOGEN DERMALOGY”

20/01/2022
Căn cứ: Điều 74.2(c); 74.2(e) Luật SHTT
Bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ 11-2022

Bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ 11-2022

20/01/2022
Bản tiếng Việt này được áp dụng từ ngày 01/01/2022
Nhãn hiệu xin đăng ký  “KENHIL, hình sao” bị phản đối

Nhãn hiệu xin đăng ký  “KENHIL, hình sao” bị phản đối

19/01/2022
Căn cứ: các Điều 74.2(e); 74.2(g); 74.2(i); 90(2) và 112, Luật SHTT
Nhãn hiệu xin đăng ký  “SMARTSOIL” bị phản đối

Nhãn hiệu xin đăng ký  “SMARTSOIL” bị phản đối

18/01/2022
Căn cứ:  74.2(e) và 112, Luật SHTT
Nhãn hiệu xin đăng ký  “Smart Soil by AMVAC, hình” bị phản đối

Nhãn hiệu xin đăng ký  “Smart Soil by AMVAC, hình” bị phản đối

17/01/2022
Căn cứ:  74.2(e) và 112, Luật SHTT
Intel bị cáo buộc vi phạm bằng sáng chế về FinFET của IMECAS Trung Quốc

Intel bị cáo buộc vi phạm bằng sáng chế về FinFET của IMECAS Trung Quốc

15/01/2022
Trong lĩnh vực công nghệ cao, Hoa Kỳ chắc chắn là quốc gia dẫn đầu thế giới nhưng Trung Quốc cũng là một cường quốc trong lĩnh vực vi điện tử.
Nhãn hiệu xin đăng ký  “CUBINDO” bị phản đối

Nhãn hiệu xin đăng ký  “CUBINDO” bị phản đối

12/01/2022
Căn cứ: các Điều 73.5;  74.2(e); 74.2(g); 74.2(i); 90(2) và 112, Luật SHTT