Logo

Công ty chúng tôi

Từ khi thành lập tới nay Công ty luật TNHH Phạm và Liên danh luôn là một trong những tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền sở hữu công nghiệp, quyền tác giả và quyền liên quan tốt nhất, đáng tin cậy nhất và năng động nhất tại Việt Nam.
 
Công ty chúng tôi