Logo

Tin tức sự kiện

Luật SHTT sửa đổi 2022:  Quy định chuyển tiếp liên quan đến đơn xác lập quyền SHCN

Luật SHTT sửa đổi 2022:  Quy định chuyển tiếp liên quan đến đơn xác lập quyền SHCN

29/11/2022
Quy định chuyển tiếp của Luật SHTT Sửa đổi 2022 có phạm vi điều chỉnh rộng với các đối tượng và thời điểm áp dụng khác nhau
Đơn đăng ký nhãn hiệu “SATA, hình” bị phản đối

Đơn đăng ký nhãn hiệu “SATA, hình” bị phản đối

28/11/2022
Căn cứ:  Điều 90.2 và 112, Luật SHTT
Đơn đăng ký nhãn hiệu “K YAKARA, hình” bị phản đối một phần

Đơn đăng ký nhãn hiệu “K YAKARA, hình” bị phản đối một phần

26/11/2022
Căn cứ: Điều 74.2(e) và Điều 112, Luật SHTT
Đơn đăng ký nhãn hiệu “CALCIUM GREEN D3&K2-MK7 ME&BE, hình” bị phản đối

Đơn đăng ký nhãn hiệu “CALCIUM GREEN D3&K2-MK7 ME&BE, hình” bị phản đối

25/11/2022
Căn cứ:  Điều 28 và 73.5 Luật SHTT; Điểm 39.12.a(iv) Thông tư 01/2007/TT-BKHCN
Đơn đăng ký nhãn hiệu “PONDA TEA..., hình con gấu trúc” bị phản đối

Đơn đăng ký nhãn hiệu “PONDA TEA..., hình con gấu trúc” bị phản đối

22/11/2022
Căn cứ:  Điều 74.2(e) và 112, Luật SHTT
Đơn đăng ký nhãn hiệu “PRADA” bị phản đối

Đơn đăng ký nhãn hiệu “PRADA” bị phản đối

21/11/2022
Căn cứ:  Điều 74.2(e) và 112, Luật SHTT
Đơn đăng ký nhãn hiệu “FIZER” bị phản đối

Đơn đăng ký nhãn hiệu “FIZER” bị phản đối

19/11/2022
Căn cứ:  Điều 74.2(e,g,i) Luật SHTT; Điều 3.3 Bộ luật dân sự
New Zealand: Mối nguy nhãn hiệu bị hủy bỏ hiệu lực do không sử dụng

New Zealand: Mối nguy nhãn hiệu bị hủy bỏ hiệu lực do không sử dụng

15/11/2022
Một trong số nhãn hiệu “cá sấu” của Lacoste bị chấm dứt hiệu lực do không được sử dụng thật sự trong hơn ba năm.
CANADA: Tòa án lần đầu tiên hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu vì đơn nộp không trung thực

CANADA: Tòa án lần đầu tiên hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu vì đơn nộp không trung thực

14/11/2022
Phán quyết được Tòa án Liên bang  đưa ra tháng 5/2022 liên quan tới Beijing Judian Restaurant Co., Ltd. kiện Wei Meng, 2022 FC 743
SINGAPORE: “Dr. Wolff’s Vagisan” không tương tự “VAGISIL”

SINGAPORE: “Dr. Wolff’s Vagisan” không tương tự “VAGISIL”

11/11/2022
Yếu tố chủ đạo có vai trò quan trọng trong việc đánh giá khả năng phân biệt của nhãn hiệu
Bảo hộ nhãn hiệu “Trúc Bạch” của HABECO tại Hoa Kỳ

Bảo hộ nhãn hiệu “Trúc Bạch” của HABECO tại Hoa Kỳ

08/11/2022
USPTO đã kết thúc thủ tục thẩm định đối với nhãn hiệu “Trúc Bạch Paramount Beer & hình”