Logo

Cơ cấu tổ chức

 

Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh có trụ sở chính tại Hà Nội và 03 Văn phòng chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hải Phòng, do Trưởng Văn phòng Luật sư Phạm Vũ Khánh Toàn, trực tiếp điều hành và quản lý.

Văn phòng chính tại Hà Nội có các bộ phận chuyên môn sau:

                    Trưởng Văn phòng: Luật sư Phạm Vũ Khánh Toàn

            1.     Phòng Sáng chế và Giải pháp hữu ích  (phụ trách Ls. Dương Tử Giang)
            2.     Phòng Nhãn hiệu và Kiểu dáng công nghiệp (phụ trách Ls. Phạm Thị Phương)
            3.     Phòng Tranh tụng và Thực thi quyền (phụ trách Ls. Phạm Anh Tuấn)
            4.     Phòng Khiếu nại và Phản đối (phụ trách Ls. Nguyễn Xuân Thu)
            5.     Phòng Tư vấn chung về SHTT (phụ trách Ls. Nguyễn Thanh Mai)
            6.     Phòng  Quyền tác giả và Tên miền (phụ trách Ls. Phạm Anh Tuấn)
            7.     Phòng Pháp luật kinh doanh (phụ trách Ls. Dương Thanh Thuỷ)
            8.     Phòng Quản trị và Định giá tài sản trí tuệ (phụ trách Ls. Trần Ngọc Sơn)
            9.     Phòng Li-xăng và chuyển giao công nghệ (phụ trách Ls. Phạm Anh Tuấn)
           10.    Phòng Nghiên cứu và Phát triển (phụ trách Ls. Phạm Vũ Khách Toàn)
           11.    Phòng Hành chính – Tài vụ (phụ trách Kế toán trưởng Nguyễn Thị Thúy)