Logo

Đội ngũ

Nhân lực hiện tại của Phạm & Liên danh là 120 người, trong đó có 52 luật sư và chuyên viên được cấp thẻ đại diện sở hữu công nghiệp và/hoặc thẻ đại diện quyền tác giả và các quyền liên quan. Chúng tôi còn có 30 cộng tác viên, làm việc bán thời gian, là chuyên gia, nghiên cứu viên từ các trường đại học, viện nghiên cứu – triển khai hàng đầu ở Việt Nam và các dịch thuật viên chuyên nghiệp. Các luật sư, chuyên viên của Phạm & Liên danh đều có kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật và luật pháp, có thể giải quyết mọi vấn đề liên quan tới bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích trong các lĩnh vực cơ khí, điện - điện tử, hóa học, công nghệ sinh học, khoa học vật liệu, công nghệ thông tin và các ngành kỹ thuật khác...

Tại Phạm và Liên danh, chúng tôi làm việc theo nhóm. Về nguyên tắc, mỗi cá nhân chịu trách nhiệm về công việc cụ thể được giao, nhưng luôn  nhận được sự hỗ trợ từ các luật sư, chuyên gia khác khi cần thiết. Trưởng bộ phận, là các luật sư giỏi nhất, còn có trách nhiệm hướng dẫn và đào tạo các nhân viên mới để họ có thể nhanh chóng trưởng thành, tự tin và có thể làm việc độc lập. Chúng tôi luôn chú trọng phát triển nguồn nhân lực vì đó là yếu tố quan trọng nhất đảm bảo sự thành công lâu dài của Phạm và Liên danh.

Các luật sư, chuyên viên của chúng tôi thành thạo một trong các ngoại ngữ sau: Anh, Nga, Pháp, Đức hoặc Hoa.

 

 Luật sư Phạm Vũ Khánh Toàn  
Trưởng Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh

Người đại diện sở hữu công nghiệp (1988)
Người đại diện Bản quyền tác giả (2002)
Hội viên Đoàn Luật sư Hà Nội, Liên đoàn Luật sư Việt nam, INTA, APAA, AIPLA, ECTA, IBA, FICPI, LES, LAWASIA và AIPPI.
Phó Chủ tịch Hiệp hội chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội sở hữu trí tuệ TP Hồ Chí Minh.