Logo

Đơn đăng ký nhãn hiệu “Rich CoCo, hình” bị phản đối

01/08/2023
Căn cứ:  Điều 74.2(e) và 112, Luật SHTT

CHANEL, Département des Marques, có trụ sở tại 135 avenue Charles de Gaulle F-92200 Neuilly-Sur-Seine Cedex (FR), chủ sở hữu Đăng ký quốc tế nhãn hiệu số 363419 – COCO bảo hộ cho các sản phẩm thuộc Nhóm 03 và nhiều nhóm khác, đang có hiệu lực tại Việt Nam (nhãn hiệu đối chứng), đã nộp đơn tới Cục SHTT phản đối Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc gia số 4-2022-45511 “Rich CoCo, hình” (nhãn hiệu xin đăng ký) bảo hộ “Mỹ phẩm; sữa tắm; dầu gội; xà phòng; dầu dừa (mỹ phẩm)” thuộc Nhóm 03 với lý do tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng có trước, cụ thể là: (i) các sản phẩm mang nhãn hiệu trùng hoặc tương tự nhau, (ii) dấu hiệu xin đăng ký có thành phần chữ CoCo trùng hoàn toàn với nhãn hiệu đối chứng.

Vụ việc đang được Cục SHTT xem xét./.

Các bài viết khác