Logo

Tin tức sự kiện

Đơn quốc tế nộp qua WIPO vẫn tăng trong năm 2020 bất chấp Đại dịch COVID-19

Đơn quốc tế nộp qua WIPO vẫn tăng trong năm 2020 bất chấp Đại dịch COVID-19

14/04/2021
Hai quốc gia hàng đầu là Trung Quốc và Hoa Kỳ đều tăng số đơn nộp hằng năm.
Mời ứng tuyển Học bổng chương trình đào tạo Thạc sỹ Luật Sở hữu trí tuệ tại Trung Quốc

Mời ứng tuyển Học bổng chương trình đào tạo Thạc sỹ Luật Sở hữu trí tuệ tại Trung Quốc

29/03/2021
Khóa học bằng tiếng Anh - Ứng viên quan tâm nộp hồ sơ theo yêu cầu, gửi về Cục Sở hữu trí tuệ trước ngày 12/4/2021.
Hội thảo trực tuyến của WIPO về Dịch vụ giải quyết tranh chấp SHTT bằng các phương thức khác (Alternative Dispute Resolution - ADR)

Hội thảo trực tuyến của WIPO về Dịch vụ giải quyết tranh chấp SHTT bằng các phương thức khác (Alternative Dispute Resolution - ADR)

09/03/2021
Trong giải quyết tranh chấp nhiều trường hợp các bên liên quan không muốn kiện tụng...