Logo

Đơn đăng ký nhãn hiệu “GU LADY, hình” bị phản đối

15/06/2023
Căn cứ:  Điều 74.2(e) và 112, Luật SHTT

Fast Retailing Co., Ltd.; có địa chỉ tại 717-1, Sayama, Yamaguchi-city, Yamaguchi 754-0894, Nhật Bản (JP), chủ sở hữu Đăng ký nhãn hiệu quốc gia (VN) số 236830 – “GU, hình” (nhãn hiệu đối chứng), đang có hiệu lực tại Việt nam, bảo hộ cho các sản phẩm thuộc Nhóm 25, 35 và một số nhóm khác đã nộp đơn tới Cục SHTT phản đối Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc gia số 4-2022-52095- “GU LADY,hình” (nhãn hiệu xin đăng ký) bảo hộ các sản phẩm “quần áo; trang phục; quần áo may sẵn; dép; giày” thuộc Nhóm 25 và các sản phẩm/dịch vụ khác thuộc các nhóm 35 và 42 với lý do nhãn hiệu xin đăng ký tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng có trước, cụ thể là: (i) các sản phẩm/dịch vụ thuộc Nhóm 25 mang hai nhãn hiệu trùng lặp hoặc tương tự, và (ii) thành phần chữ “GU” là yếu tố có tính chủ đạo của nhãn hiệu xin đăng ký cũng chính là yếu tố chủ đạo của nhãn hiệu đối chứng có trước “GU, hình”.

Vụ việc đang được Cục SHTT xem xét./.

 

Các bài viết khác