Logo

Đơn đăng ký nhãn hiệu “Fase, ACOUSTICS” bị phản đối

25/08/2023
Căn cứ: Điều 74.2(e) và 112, Luật SHTT

Fane International Limited, có trụ sở tại Unit 4, Ripley Close, WF6 1TB Normanton, Wakefield, UK là chủ sở hữu Đăng ký NHHH quốc gia (VN) số 171711 – “FANE, hình”, đang có hiệu lực tại Việt nam, bảo hộ cho các sản phẩm “loa phóng thanh và hệ thống tăng âm điện tử” thuộc Nhóm 09 và các Đơn ĐKNH số 4-2022-15670-“FANE PRO AUDIO” và 4-2022-15672-“FANE” cho các sản phẩm “loa; hệ thống âm thanh công cộng”  thuộc Nhóm 09 (nhãn hiệu/đơn đối chứng)  đã nộp đơn tới Cục SHTT phản đối Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc gia số 4-2022-39523 - “Fase, ACOUSTICS”  cho các sản phẩm “thiết bị và máy âm thanh; thiết bị truyền phát âm thanh; bộ trộn âm thanh; bộ khuyeechs đại âm thanh; loa; máy hát tự động” thuộc Nhóm 09 (dấu hiệu xin đăng ký) với lý do tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu/đơn đối chứng có trước, cụ thể là: (i) các yếu tố chủ yếu và có khả năng phân biệt - là chữ “Fase” ở dấu hiệu xin đăng ký và chữ “FANE” ở nhãn hiệu/đơn đối chứng - tương tự nhau về cấu trúc và  phát âm, và (ii) sản phẩm mang các nhãn hiệu trùng và/hoặc tương tự nhau.

Vụ việc đang được Cục SHTT xem xét./.

Các bài viết khác