Logo

Nhãn hiệu “GÀ NÒI, hình” bị hủy bỏ một phần

19/06/2023
Căn cứ: Khoản 3 Điều 220, Luật SHTT; Điểm e, khoản 1 Điều 6 và khoản 2 Điều 29 Nghị định 63/CP.

Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) đã ra Quyết định số 40269/QĐ-SHTT đề ngày  09/06/2023 hủy bỏ một phần hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 50305, cấp ngày 31/10/2003 cho Công ty thuốc trừ sâu Sài Gòn, nay là Công ty CP bảo vệ thực vật Sài Gòn theo đề nghị của Sumitomo Chemical Takeda Agro Company (Sumitomo). Cụ thể, phần bị hủy bỏ là “hình gà dẫm sâu” của nhãn hiệu “GÀ NÒI, hình”.

Quyết định nói trên của Cục SHTT được đưa ra dựa trên các chứng cứ  mà Sumitomo đã đệ trình là dấu hiệu “hình gà dẫm sâu” đã được Sumitomo đăng ký và bảo hộ đầu tiên ở Nhật Bản từ năm 1985 cho sản phẩm thuốc trừ sâu; sau này đăng ký tiếp ở Đài Loan, Hà Quốc. Từ năm 1991, Sumitomo đã chính thức sử dụng nhãn hiệu “PADAN, hình gà dẫm sâu” cho các sản phẩm thuốc trừ sâu và thuốc diệt nấm trong nông nghiệp. Cho tới năm 1994, các sản phẩm thuốc trừ sâu mang nhãn hiệu này đã được xuất khẩu tới nhiều nước, trong đó có Trung Quốc,Pakistan, Ấn Độ và Việt Nam.

Trong giai đoạn 1994-2001, Sumitomo và Công ty thuốc trừ sâu Sài Gòn đã có quan hệ hợp tác kinh doanh, cụ thể là Công ty thuốc trừ sâu Sài Gòn đã bán hàng cho Sumitomo. Trong hợp đồng li-xăng ký ngày 10/5/1996, Sumitomo đã cho phép Công ty Công ty thuốc trừ sâu Sài Gòn sử dụng nhãn hiệu “PADAN” tại Việt Nam. Tới năm 2001 thì mối quan hệ này chấm dứt.

Cục SHTT nhận định rằng, cho dù trong hợp đồng li-xăng giữa Sumitomo và Công ty thuốc trừ sâu Sài Gòn không đề cập tới dấu hiệu “hình gà dẫm sâu”, nhưng trong thực tế Công ty thuốc trừ sâu Sài Gòn đã sử dụng cả nhãn hiệu “PADAN” cùng với phần hình con gà dẫm sâu cho sản phẩm thuốc trừ sâu, được thể hiện tại các tờ rơi, tài liệu quảng cáo...của họ. Sumitomo cũng khẳng định không cho phép hoặc chuyển nhượng quyền đăng ký nhãn hiệu “hình gà dẫm sâu” cho Công ty thuốc trừ sâu Sài Gòn.

Qua hợp tác kinh doanh với Sumitomo, Công ty thuốc trừ sâu Sài Gòn không thể không biết rằng nhãn hiệu “PADAN, hình” cho các sản phẩm thuốc trừ sâu của Sumitomo đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi trước ngày 19/08/2002 là ngày Công ty thuốc trừ sâu Sài Gòn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “GÀ NÒI, hình gà dẫm sâu”.

Công ty thuốc trừ sâu Sài Gòn có quyền khiếu nại Quyết định nói trên của Cục SHTT hoặc khởi kiện tại tòa án./.

Các bài viết khác