Logo

Đơn đăng ký nhãn hiệu “CHAMEL, hình” bị phản đối

14/06/2023
Căn cứ:  Điều 74.2(e) và 112, Luật SHTT

CHANEL có địa chỉ tại 135 avenue Charles de Gaulle F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR)., chủ sở hữu các Đăng ký nhãn hiệu quốc tế (ĐKQT) số 1190042 – CHANEL và 201151-CHANEL  (“nhãn hiệu đối chứng”), đang có hiệu lực tại Việt nam, bảo hộ cho các sản phẩm thuộc Nhóm 25 và một số nhóm khác đã nộp đơn tới Cục SHTT phản đối Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc gia số 4-2022-50960 “CHAMEL, hình” (“nhãn hiệu xin đăng ký’) bảo hộ các sản phẩm ngành dệt may gồm quần áo, mũ nón các loại thuộc Nhóm 25 với lý do nhãn hiệu xin đăng ký tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng có trước, cụ thể là: (i) các sản phẩm/dịch vụ thuộc các nhóm 25 mang hai nhãn hiệu trùng lặp hoặc tương tự, và (ii) thành phần chữ “CHAMEL” là yếu tố có tính chủ đạo của nhãn hiệu xin đăng ký và nhãn hiệu đối chứng CHANEL tương tự nhau về cấu trúc, cách đọc và ấn tượng thị giác.

Vụ việc đang được Cục SHTT xem xét./.

Các bài viết khác