Logo

Đơn đăng ký nhãn hiệu “GU Clothes” bị phản đối

30/08/2023
Căn cứ: Điều 74.2(e) và 112, Luật SHTT

FAST RETAILING Co., Ltd, có trụ sở tại 10717-1, Sayama, Yamaguchi City Yamaguchi 754-0894, Nhật Bản, là chủ sở hữu Đăng ký NHHH quốc gia (VN) số 236830 – “GU, hình” , đang có hiệu lực tại Việt nam, bảo hộ cho các dịch vụ/sản phẩm trong các Nhóm 25, 35 và các Nhóm khác (nhãn hiệu đối chứng) đã nộp đơn tới Cục SHTT phản đối Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc gia số 4-2023-02710 - “GU Clothes” cho các dịch vụ “mua bán: quần áo, đồ đi ở chân, găng tay [trang phục], mũ” thuộc Nhóm 35 (dấu hiệu xin đăng ký) với lý do tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng có trước, cụ thể: (i) thành phần chữ “GU” là yếu tố chủ đạo, có khả năng phân biệt, của dấu hiệu xin đăng ký trùng với nhãn hiệu đối chứng, và (ii) dịch vụ thuộc Nhóm 35 nói trên mang dấu hiệu xin đăng ký trùng hoặc tương tự với sản phẩm và dịch vụ thuộc Nhóm 25 và 35 của nhãn hiệu đối chứng.

Vụ việc đang được Cục SHTT xem xét./.

Các bài viết khác