Logo

Đơn đăng ký nhãn hiệu “Gen Y” bị phản đối

05/09/2023
Căn cứ: Điều 74.2(e) và 112, Luật SHTT

GENNY S.R.L. có trụ sở tại Via Festara Vecchia, 44 I-37012 BUSSOLENGO, Verona (Italy), là chủ sở hữu Đăng ký Quốc tế nhãn hiệu số (IRN) 456798 – Genny, hình” đang có hiệu lực tại Việt nam, bảo hộ cho các sản phẩm quần áo thuộc Nhóm 25 (nhãn hiệu đối chứng) đã nộp đơn tới Cục SHTT phản đối Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc gia số 4-2022-41517 - “Geny Y” cho các sản phẩm “quần áo; đồ đi chần; đồ đội đầu” thuộc Nhóm 25 (dấu hiệu xin đăng ký) với lý do tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng có trước, cụ thể là: (i) dấu hiệu xin đăng ký “Gen Y” và thành phần chữ “Genny” của nhãn hiệu đối chứng tương tự nhau về cách phát âm, và (ii) các sản phẩm mang nhãn hiệu là tương tự.

Vụ việc đang được Cục SHTT xem xét./.

Các bài viết khác