Logo

Tin tức & Sự kiện

Bộ trưởng Khoa học Công nghệ làm việc với Cục Sở hữu trí tuệ

Bộ trưởng Khoa học Công nghệ làm việc với Cục Sở hữu trí tuệ

23/06/2020
Theo Cục trưởng Đinh Hữu Phí, nhờ áp dụng đồng bộ các giải pháp, lượng đơn được xử lý trong năm 2019 tăng 51,7% so với năm 2018, trong đó, nhãn hiệu quốc gia tăng 67%, sáng chế tăng 48,7%.
Tọa đàm về hoàn thiện Quy chế thẩm định đơn đăng ký sáng chế

Tọa đàm về hoàn thiện Quy chế thẩm định đơn đăng ký sáng chế

16/06/2020
Số đơn đăng ký sáng chế nộp vào Cục SHTT trong năm 2019 là 8.119 đơn, tăng 22,5% so với năm 2018, trong đó đơn sáng chế của người Việt Nam là 1.128 đơn, tăng 42%.
Các khóa đào tạo, hội thảo trực tuyến về SHTT của EUIPO

Các khóa đào tạo, hội thảo trực tuyến về SHTT của EUIPO

15/04/2020
Bạn có thể tham gia các khóa đào tạo, hội thảo trực tuyến về sở hữu trí tuệ của Cơ quan Sở hữu trí tuệ Châu Âu (EUIPO)
Cục SHTT khôi phục việc nhận đơn trực tuyến và gửi qua bưu điện.

Cục SHTT khôi phục việc nhận đơn trực tuyến và gửi qua bưu điện.

11/04/2020
Căn cứ vào tình hình thực tế, từ ngày 13/4/2020, Cục Sở hữu trí tuệ khôi phục việc nhận đơn đăng ký SHCN nộp trực tuyến và gửi qua bưu điện đến trụ sở Cục ( số 386 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội) cùng với các Văn phòng đại ...