Logo

Tin tức & Sự kiện

Hội thảo trực tuyến của WIPO về Dịch vụ giải quyết tranh chấp SHTT bằng các phương thức khác (Alternative Dispute Resolution - ADR)

Hội thảo trực tuyến của WIPO về Dịch vụ giải quyết tranh chấp SHTT bằng các phương thức khác (Alternative Dispute Resolution - ADR)

09/03/2021
Trong giải quyết tranh chấp nhiều trường hợp các bên liên quan không muốn kiện tụng...
Hội thảo về Bảo hộ nhãn hiệu âm thanh

Hội thảo về Bảo hộ nhãn hiệu âm thanh

27/01/2021
Bảo hộ nhãn hiệu âm thanh là một chủ đề của chuỗi các hoạt động nghiên cứu và hội thảo chuyên môn giữa Canada và Cục SHTT Việt Nam.
Cục SHTT trong tiến trình đơn giản hóa và hiện đại hóa việc thực hiện các thủ tục hành chính về sở hữu công nghiệp

Cục SHTT trong tiến trình đơn giản hóa và hiện đại hóa việc thực hiện các thủ tục hành chính về sở hữu công nghiệp

13/01/2021
Đơn giản hóa, hiện đại hóa, công khai, minh bạch trình tự và thủ tục hành chính về SHCN là biện pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng công tác xác lập quyền SHCN
Thông tư quy định Lệ phí SHCN từ 01/01/2021 đến 30/6/2021

Thông tư quy định Lệ phí SHCN từ 01/01/2021 đến 30/6/2021

04/01/2021
Từ 01/01/2021 đến 30/6/2021 lệ phí sở hữu công nghiệp quy định tại Mục A. Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp được giảm 50%
Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 được phê duyệt

Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 được phê duyệt

25/12/2020
Ngày 24/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2205/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.
Hướng dẫn đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp theo Thỏa ước La Hay

Hướng dẫn đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp theo Thỏa ước La Hay

17/12/2020
Cục SHTT vừa giới thiệu tài liệu “Hướng dẫn đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp theo Thỏa ước La Hay”.