Logo

Tin tức & Sự kiện

Bộ trưởng Khoa học Công nghệ làm việc với Cục Sở hữu trí tuệ

Bộ trưởng Khoa học Công nghệ làm việc với Cục Sở hữu trí tuệ

23/06/2020
Theo Cục trưởng Đinh Hữu Phí, nhờ áp dụng đồng bộ các giải pháp, lượng đơn được xử lý trong năm 2019 tăng 51,7% so với năm 2018, trong đó, nhãn hiệu quốc gia tăng 67%, sáng chế tăng 48,7%.
Tọa đàm về hoàn thiện Quy chế thẩm định đơn đăng ký sáng chế

Tọa đàm về hoàn thiện Quy chế thẩm định đơn đăng ký sáng chế

16/06/2020
Số đơn đăng ký sáng chế nộp vào Cục SHTT trong năm 2019 là 8.119 đơn, tăng 22,5% so với năm 2018, trong đó đơn sáng chế của người Việt Nam là 1.128 đơn, tăng 42%.