Logo

Đơn đăng ký nhãn hiệu “DURAVIT, hình” bị phản đối

01/11/2023
Căn cứ: Điều 74.2(e) và 112, Luật SHTT

DURAVIT AG, có trụ sở tại 36, Werderstrasse, 78132 HORNBERG (DE), là chủ sở hữu các Đăng ký quốc tế nhãn hiệu số 116401- DURAVIT, số 612591- “DURAVIT, hình” và số 612592 – “DURAVIT, hình” đang có hiệu lực tại Việt nam, bảo hộ cho các sản phẩm thuộc các nhóm 06, 11, 20 và 21(nhãn hiệu đối chứng)  đã nộp đơn tới Cục SHTT phản đối Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc gia số 4-2023-10142 - “DURAVIT, hình” cho các sản phẩm “bồn vệ sinh; bồ đi tiểu, bồn rửa mặt; thiết bị dùng cho bồn tắm; phụ kiện bồn tắm; phụ kiện gá lắp đường ống của bồn tắm” thuộc Nhóm 11 với lý do tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng có trước, cụ thể là: (i) các sản phẩm thuôc Nhóm 11 mang dấu hiệu xin đăng ký và nhãn hiệu đối chứng có trước của DURAVIT AG trùng hoặc tương tự nhau, và (ii) dấu hiệu xin đăng ký và các nhãn hiệu đối chứng  tương tự nhau.

Vụ việc đang được Cục SHTT xem xét./.

Các bài viết khác