Logo

Đăng ký Nhãn hiệu số 398747- “Platinum TE PASPALUM, hình” bị đề nghị hủy bỏ

27/09/2023
Căn cứ: Điều 74.2.(g,i), Điều 96 Luật SHTT; Điều 3 Bộ Luật Dân sự

Emerald Green Holdings LLC có trụ sở tại Delaware 312 S. Lewis St LaGrange Georgia 30240 (Hoa Kỳ)., là chủ sở hữu đăng ký nhãn hiệu (Hoa Kỳ) số 7033686 –“PLATINUM TE” (“nhãn hiệu đối chứng”) cho các sản phẩm  “mảng cỏ và cỏ stolon được sản xuất và bán bởi các nhà sản xuất chuyên nghiệp và bán cho người mua chuyên nghiệp dùng cho các sân gôn, sân thể thao và các dự án cảnh quan thương mại” thuộc Nhóm 31 - đã nộp đơn tới Cục SHTT đề nghị hủy bỏ hiệu lực Đăng ký nhãn hiệu (VN) số No.398747-Platinum TE PASPALUM, hình” (“nhãn hiệu bị đề nghị hủy bỏ”) được cấp ngày 04/10/2021 cho các sản phẩm “Cỏ tươi tự nhiên để trồng; cỏ tươi tự nhiên dùng cho mục đích làm vườn “ thuộc Nhóm 31 với lý do không đáp ứng điều kiện bảo hộ tại thời điểm cấp văn bằng theo quy định tại Điều 74.2(g,i) Luật SHTT, cụ thể là: (i) tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng và (ii) không trung thực trong việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu  vì kinh doanh trong cùng một lĩnh vực bị đơn không thể không biết là sản phẩm cỏ PASPALUM mang nhãn hiệu PLATINUM TE chuyên dùng cho các sân golf đã được sử dụng rộng rãi và trở nên nổi tiếng từ nhiều năm; sản phẩm này, thông qua quan hệ kinh doanh của bị đơn một thời trước đây, cũng đã được nhập khẩu và sử dụng cho các sân golf ở Việt Nam từ năm 2015. Hành vi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu của bị đơn thực chất  là chiếm đoạt phi pháp nhãn hiệu của người khác nhằm mục đích vụ lợi.

Vụ việc đang được Cục SHTT xem xét./.

Các bài viết khác