Logo

Tin tức sự kiện

Nhìn lại các quy định liên quan tới hành vi không trung thực trong quá trình bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam

22/09/2020
(Nội dung đề cập: Quyền ưu tiên theo sử dụng trước; đăng ký nhãn hiệu với mục đích không trung thực; không thể không biết về nhãn hiệu của người sử dụng trước, áp dụng trong giai đoạn hiệu lực của Luật SHTT…)
“SPORTDIRECT.com” được bảo hộ tổng thể cho sản phẩm/dịch vụ Nhóm 35

“SPORTDIRECT.com” được bảo hộ tổng thể cho sản phẩm/dịch vụ Nhóm 35

10/09/2020
Nhãn hiệu “SPORTDIRECT.com” đăng ký bảo hộ cho các sản phẩm/dịch vụ Nhóm 35 bị Cục SHTT từ chối với lý do mang tính mô tả, không có khả năng phân biệt như quy định tại Điều 74.2 (c) Luật SHTT.
Sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ: Tập trung vào 7 nhóm chính sách lớn

Sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ: Tập trung vào 7 nhóm chính sách lớn

27/08/2020
Ngày 25/8, tại Hà Nội, Bộ KH-CN đã chủ trì tổ chức Phiên họp thứ nhất Ban soạn thảo Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT