Logo

Tin tức sự kiện

Nhãn hiệu “OCOSITE & Hình Cá sấu” bị hủy bỏ theo đơn phản đối của Lacoste

Nhãn hiệu “OCOSITE & Hình Cá sấu” bị hủy bỏ theo đơn phản đối của Lacoste

31/10/2022
JPO cho rằng nhãn hiệu này gây nhầm lẫn với biểu tượng cá sấu nổi tiếng của Lacoste
Nhãn hiệu “OCOSITE & Hình Cá sấu” bị hủy bỏ theo đơn phản đối của Lacoste

Nhãn hiệu “OCOSITE & Hình Cá sấu” bị hủy bỏ theo đơn phản đối của Lacoste

31/10/2022
JPO cho rằng nhãn hiệu này gây nhầm lẫn với biểu tượng cá sấu nổi tiếng của Lacoste
BỒ ĐÀO NHA: VAR – Video Assistance Referee - mang tính mô tả dịch vụ

BỒ ĐÀO NHA: VAR – Video Assistance Referee - mang tính mô tả dịch vụ

28/10/2022
Yếu tố chữ không có khả năng phân biệt nhưng yếu tố hình khác nhau đã tạo ra ấn tượng tổng thể khác nhau cho người tiêu dùng...
BỒ ĐÀO NHA: VAR – Video Assistance Referee - mang tính mô tả dịch vụ

BỒ ĐÀO NHA: VAR – Video Assistance Referee - mang tính mô tả dịch vụ

28/10/2022
Yếu tố chữ không có khả năng phân biệt nhưng yếu tố hình khác nhau đã tạo ra ấn tượng tổng thể khác nhau cho người tiêu dùng...
Nguồn gốc và sự lan rộng của các hạn chế về nhãn hiệu: Chính sách sức khỏe đe dọa quyền nhãn hiệu như thế nào?

Nguồn gốc và sự lan rộng của các hạn chế về nhãn hiệu: Chính sách sức khỏe đe dọa quyền nhãn hiệu như thế nào?

27/10/2022
INTA’s Brand Restrictions Committee đang hoàn tất để sớm đưa ra một báo cáo toàn diện về các hạn chế thương hiệu
Nguồn gốc và sự lan rộng của các hạn chế về nhãn hiệu: Chính sách sức khỏe đe dọa quyền nhãn hiệu như thế nào?

Nguồn gốc và sự lan rộng của các hạn chế về nhãn hiệu: Chính sách sức khỏe đe dọa quyền nhãn hiệu như thế nào?

27/10/2022
INTA’s Brand Restrictions Committee đang hoàn tất để sớm đưa ra một báo cáo toàn diện về các hạn chế thương hiệu
Luật SHTT sửa đổi 2022: Về một số quy định đối với KDCN và sáng chế.

Luật SHTT sửa đổi 2022: Về một số quy định đối với KDCN và sáng chế.

25/10/2022
Luật SHTT sửa đổi 2022 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2023
Luật SHTT sửa đổi 2022: Về một số quy định đối với KDCN và sáng chế.

Luật SHTT sửa đổi 2022: Về một số quy định đối với KDCN và sáng chế.

25/10/2022
Luật SHTT sửa đổi 2022 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.
Nhật Bản - GUCCI phản đối không thành công nhãn hiệu “CUGGL, hình”

Nhật Bản - GUCCI phản đối không thành công nhãn hiệu “CUGGL, hình”

17/10/2022
Hội đồng Phản đối của JPO cho rằng,  từ góc độ hình ảnh, ngữ âm và nội dung, không có sự giống nhau giữa “GUCCI” và “CUGGL”
Nhật Bản - GUCCI phản đối không thành công nhãn hiệu “CUGGL, hình”

Nhật Bản - GUCCI phản đối không thành công nhãn hiệu “CUGGL, hình”

17/10/2022
Hội đồng Phản đối của JPO cho rằng,  từ góc độ hình ảnh, ngữ âm và nội dung, không có sự giống nhau giữa “GUCCI” và “CUGGL”
Những thay đổi đáng chú ý của Luật SHTT sửa đổi 2022 liên quan đến nhãn hiệu

Những thay đổi đáng chú ý của Luật SHTT sửa đổi 2022 liên quan đến nhãn hiệu

14/10/2022
Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022 có hiệu lực từ ngày 01/01/2023