Logo

Đơn đăng ký nhãn hiệu “ATSDENYO” bị phản đối

21/06/2024
Căn cứ:  Điều 74.2(e) Luật SHTT

DENYO KABUSHIKI KAISHA (giao dịch thương mại là DENYO CO., LTD.).; có địa chỉ tại 2-8-5, Nihonbashi-horidomecho, Chuo-ku, Tokyo, Nhật Bản (JP), là chủ sở hữu Đăng ký nhãn hiệu quốc gia (VN) số 28456 “Denyo” (nhãn hiệu đối chứng), đang có hiệu lực tại Việt nam, bảo hộ cho các sản phẩm “…; máy phát điện, máy phát điện dẫn động bằng động cơ;…” thuộc Nhóm 07 và các sản phẩm khác thuộc Nhóm 09 đã nộp đơn tới Cục SHTT phản đối Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc gia số 4-2018-17505 “ATSDENYO” (nhãn hiệu xin đăng ký) bảo hộ các sản phẩm “Máy phát điện, máy mô tơ” thuộc Nhóm 07 với lý do nhãn hiệu xin đăng ký tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng có trước, cụ thể là: (i) nhãn hiệu chữ xin đăng ký ATSDENYO chứa toàn bộ nhãn hiệu có trước là Denyo, và (ii) sản phẩm mang các nhãn hiệu này giống nhau.

Vụ việc đang được Cục SHTT xem xét./.

Các bài viết khác