Logo

Đơn đăng ký nhãn hiệu “Gu Fashion” bị phản đối

14/06/2024
Căn cứ: Điều 74.2(e) và 112, Luật SHTT

Fast Retailing Co., Ltd., có trụ sở tại 717-1, Sayama, Yamaguchi-city, Yamaguchi 754-0894, Nhật Bản, là chủ sở hữu các Đăng ký NH quốc gia (VN) số 236830 “GU,hình”, bảo hộ cho các sản phẩm “Quần áo (trang phục)…; đồ đi chân, … giày,…thuộc Nhóm 25 và các sản phẩm/dịch vụ khác thuộc các nhóm 03. 09, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 35 (nhãn hiệu đối chứng), đang có hiệu lực tại Việt Nam, đã nộp đơn tới Cục SHTT phản đối Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc gia số 4-2020-24604 “GU, hình” cho các sản phẩm “Quần áo [trang phục]; giày [trang phục]; dép [trang phục]; váy; tất thấm mồ hôi; đồ đội đầu” thuộc Nhóm 25 (dấu hiệu xin đăng ký) với lý do tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng có trước, cụ thể là: (i) dấu hiệu xin đăng ký “Gu Fashion” gồm hai thành phần là “Gu” và “Fashion”, trong đó “Gu” là thành phần chủ đạo, có khả năng phân biệt, là trùng với nhãn hiệu đối chứng “GU, hình”; thành phần “Fashion” (nghĩa tiếng Anh là thời trang) vì mô tả sản phẩm nên bị coi là không có tính phân biệt và sẽ không được xem xét, và (ii) dịch vụ/sản phẩm mang các nhãn hiệu được đề cập là tương tự và/hoặc có liên quan với nhau.

Vụ việc đang được Cục SHTT xem xét./.

Các bài viết khác