Logo

Đơn đăng ký nhãn hiệu IDPLANGUAGE bị phản đối

05/06/2024
Căn cứ: Điều 74.2(e) và 112, Luật SHTT

IDP Education Limited, có trụ sở tại Level 8, 535 Bourke Street, Melbourne, Victoria 3000, Australia, là chủ sở hữu các Đăng ký NH quốc gia (VN) số 87742 - IDP và số 87744 - idp, hình - đang có hiệu lực tại Việt nam, bảo hộ cho các “Dịch vụ thông tin giáo dục, dịch vụ tư vấn giáo dục” thuộc Nhóm 41 và “Dịch vụ nghiên cứu giáo dục” thuộc Nhóm 42 (các nhãn hiệu đối chứng) đã nộp đơn tới Cục SHTT phản đối Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc gia số 4-2020-24033 – IDPLANGUAGE - cho “Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ đào tạo ngoại ngữ; trung tâm ngoại ngữ; dịch vụ tư vấn du học” thuộc Nhóm 41 (dấu hiệu xin đăng ký) với lý do tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng có trước, cụ thể là: (i) thành phần chữ IDP là thành phần chủ yếu, có khả năng phân biệt, của dấu hiệu xin đăng ký trùng với nhãn hiệu đối chứng, và (ii) dịch vụ mang các nhãn hiệu tương tự và/hoặc có liên quan với nhau.

Vụ việc đang được Cục SHTT xem xét./.

Các bài viết khác