Logo

Vụ việc điển hình

“CYZ” và “SYZ, hình”

“CYZ” và “SYZ, hình”

26/08/2021
Nhãn hiệu đăng ký “CYZ” bị từ chối với lý do tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “SYZ, hình”...
“INFINITE” vs. “INFINITY, hình”

“INFINITE” vs. “INFINITY, hình”

18/08/2021
Dấu hiệu “INFINITE” theo Đơn đăng ký số 40408 bị  từ chối đăng ký với ly do tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng “INFINITY, hình”
Nhìn lại quá trình đăng ký nhãn hiệu có chứa thành phần ST25 tại Hoa Kỳ

Nhìn lại quá trình đăng ký nhãn hiệu có chứa thành phần ST25 tại Hoa Kỳ

12/08/2021
Nội dung đề cập: Kết quả thẩm định các đơn đăng ký; Công bố đơn; Nộp đơn phản đối; Thư phản đối.
Khiếu nại thành công, “ELIO” được chấp nhận bảo hộ

Khiếu nại thành công, “ELIO” được chấp nhận bảo hộ

03/08/2021
“ELIO” theo Đơn QT no.1229748 dưới tên  Hexagon Ragasco AS (NO) đăng ký cho các sản phẩm/dịch vụ thuộc các Nhóm 06, 20 và 35 bị từ chối...
USPTO từ chối bảo hộ Nhãn hiệu “ST25”- đơn số 90009521 tại Hoa Kỳ 

USPTO từ chối bảo hộ Nhãn hiệu “ST25”- đơn số 90009521 tại Hoa Kỳ 

20/07/2021
(tiếp theo các bài đăng ngày 03/06/2021 và 08/06/2021 về vụ đăng ký nhãn hiệu “ST25”)
Hồ sơ vụ việc: “CR7 CRISTIANO RONALDO” vs. “CR7” tại Hoa Kỳ

Hồ sơ vụ việc: “CR7 CRISTIANO RONALDO” vs. “CR7” tại Hoa Kỳ

28/06/2021
Tranh chấp bao gồm nhiều trình tự đan xen: nộp đơn đăng ký NH, đề nghị hủy bỏ hiệu lực Đăng ký NH, khởi kiện dân sự … để cuối cùng nhãn hiệu “CR7”được chuyển nhượng cho C. Ronaldo.
Xét xử vi phạm nhãn hiệu ở Phillipines

Xét xử vi phạm nhãn hiệu ở Phillipines

21/06/2021
Vi phạm nhãn hiệu ở Phillippines  có thể được yêu cầu xử lý bằng biện pháp hành chính qua Văn phòng các vấn đề pháp lý của IPOPHL hoặc qua các Tòa án khu vực.
“MUHI” vs. “MUJI” & “MUJI, các chữ tiếng Nhật [mujirushi ryohin]”

“MUHI” vs. “MUJI” & “MUJI, các chữ tiếng Nhật [mujirushi ryohin]”

09/06/2021
Nhãn hiệu “MUHI” theo Đơn QT số 1261219, chỉ định Việt Nam,  bị tạm thời từ chối bảo hộ với lý do tương tự gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu “MUJI” và “MUJI, các chữ tiếng Nhật [mujirushi ryohin]”
Nhãn hiệu “n0Ꝫ” được chấp nhận bảo hộ

Nhãn hiệu “n0Ꝫ” được chấp nhận bảo hộ

04/06/2021
Nhãn hiệu “n0Ꝫ” bị tạm thời từ chối với lý do chỉ bao gồm chữ số, chữ cái đơn giản không có khả năng phân biệt.