Logo

Đơn đăng ký nhãn hiệu “BOSS MOC COFFEE, hình” bị phản đối

09/07/2024
Căn cứ:  Điều 74.2(e) và 112, Luật SHTT

Suntory Holdings Limited.; có địa chỉ tại 1-40, Dojimahama 2-Chome, Kita-Ku, Osaka-Shi, Osaka 530-8203, Nhật Bản (JP), là chủ sở hữu các Đăng ký nhãn hiệu (VN) số 117282 “BOSS, hình” và số 325310 “BOSS” (các nhãn hiệu đối chứng), đang có hiệu lực tại Việt nam, bảo hộ cho các sản phẩm “Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà…;” thuộc Nhóm 30 và các sản phẩm thuộc các nhóm khác đã nộp đơn tới Cục SHTT phản đối Đơn đăng ký nhãn hiệu số 4-2018-17505 “BOSS MOC COFFEE, hình” (nhãn hiệu xin đăng ký) bảo hộ các sản phẩm “Cà phê” thuộc Nhóm 30 với lý do: (i) nhãn hiệu xin đăng ký tương tự với các nhãn hiệu đối chứng về cấu trúc, ý nghĩa và cách phát âm và (ii) sản phẩm mang các nhãn hiệu nói trên giống/tương tự nhau.

Vụ việc đang được Cục SHTT xem xét./.

Các bài viết khác