Logo

Đơn đăng ký nhãn hiệu “Protex, hình” bị phản đối

10/07/2024
Căn cứ:  Điều 74.2(e) và 112, Luật SHTT

Colgate-Pallmolive Company có địa chỉ tại 300 Park Avenue, New York, New York 10022, Hoa Kỳ (USA), là chủ sở hữu Đăng ký nhãn hiệu (VN) số 17694 “PROTEX,hình” (nhãn hiệu đối chứng), đang có hiệu lực tại Việt nam, bảo hộ cho “các sản phẩm chống khuẩn” thuộc Nhóm 05 đã nộp đơn tới Cục SHTT phản đối Đơn đăng ký nhãn hiệu số 4-2020-22958 “ProteX, hình” (nhãn hiệu xin đăng ký) bảo hộ các sản phẩm “Chất sát khuẩn, chất tẩy dùng cho mục đích y tế, chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh, chất diệt khuẩn, sát trùng; chế phẩm thú y; chế phẩm khử trùng, chế phẩm diệt trùng, chế phẩm tiệt trùng” thuộc Nhóm 05 với lý do: (i) nhãn hiệu xin đăng ký hầu như như trùng lặp với nhãn hiệu đối chứng và (ii) sản phẩm mang các nhãn hiệu nói trên giống hoặc liên quan tới nhau và thường có cùng kênh tiêu thụ trên thị trường.

Vụ việc đang được Cục SHTT xem xét./.

Các bài viết khác