Logo

Đề nghị xem xét lại việc từ chối bảo hộ ĐKQT 1663951-BILLIONS

18/09/2023
Căn cứ:  Điều 74.2( e) Luật SHTT

Cục SHTT Việt Nam đã gửi Thông báo từ chối tạm thời số 2022/20 NPQ33 đề ngày 31/05/2023 tới WIPO thông báo Đăng ký quốc tế (ĐKQT) số 116639-BILLIONS (nhãn hiệu xin đăng ký) chỉ định Việt Nam cho các sản phẩm thuộc Nhóm 01 dưới tên chủ sở hữu là LB Group Co., Ltd., có trụ sở tại Zhongzhan District, Jiaozuo City, Henan Province (Trung Quốc) tạm thời bị từ chối với lý do vi phạm Điều 74.2(e) Luật SHTT, cụ thể là tương tự đến mức gây nhầm lẫn với các Đăng ký nhãn hiệu quốc gia có trước số 412812-“Ascent BILLION, hình” và 327128-“BILLIONSTIC, hình” (nhãn hiệu đối chứng) bảo hộ cho các sản phẩm thuộc Nhóm 01, đang có hiệu lực tại Việt Nam.

Công ty luật TNHH Phạm và Liên danh, thay mặt và thừa ủy quyền LB Group Co., Ltd, trong trả lời Thông báo nói trên của Cục SHTT đã phản biện rằng nhãn hiệu xin đăng ký không tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng có trước, cụ thể là:

(i) Chủ sở hữu nhãn hiệu xin đăng ký BILLIONS đang tiến hành thủ tục giới hạn danh mục sản phẩm Nhóm 01 xin bảo hộ ở Việt Nam của ĐKQT 116639-BILLIONS;  sau khi việc giới hạn danh mục sản phẩm hoàn tất nó sẽ không tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng “BILLIONSTIC, hình” vì sản phẩm mang hai nhãn hiệu này khác biệt về bản chất, khách hàng đích và kênh tiêu thụ;

(ii) “BILLIONS” không tương tự đến mức gây nhầm lẫn với “Ascent BILLION, hình”  vì chúng khác nhau về diện mạo/cấu trúc, cách phát âm và ấn tượng thị giác;

(iii) Sản phẩm “ hóa chất, chế phẩm và nguyên liệu dùng để sản xuất bột màu, chất tạo màu, sơn, chất phủ, lớp phủ bảo vệ, chất phủ bề mặt, chất độn, gốm sứ công nghiệp...” thuộc Nhóm 01 của nhãn hiệu xin đăng ký “BILLIONS” không phải là sản phẩm tiêu dùng thông thường mà là các sản phẩm chuyên biệt, là nguyên liệu đầu vào của các công ty hóa chất, các nhà sản xuất...với khách hàng là các chuyên gia, nhân viên kỹ thuật, vì vậy khó xảy ra khả năng họ nhầm lẫn các nhãn hiệu này với nhau;

(iv) cũng cần nói thêm, hai nhãn hiệu đối chứng “Ascent BILLION, hình”  và  “BILLIONSTIC, hình” đã được cấp dưới tên các chủ sở hữu khác nhau nhưng đều bảo hộ cho các sản phẩm trùng lặp và /hoặc tương tự thuộc Nhóm 01. Điều đó cho thấy chúng đang song song tồn tại và người tiêu dùng vẫn có thể phân biệt nguồn gốc sản phẩm mang nhãn hiệu. Bởi vậy, từ chối đăng ký  “BILLIONS” là không thỏa đáng.

Với những biện luận nói trên Đương đơn đề nghị Cục SHTT rút lại quyết định từ chối và chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu “BILLIONS”.

Vụ việc đang được Cục SHTT xem xét ./.

Các bài viết khác