Logo

Bacardi - “42 BELOW”  thắng vụ kiện phản đối “BLEND 42 VODKA”  

13/01/2024
Lập luận của Tòa là với các lệnh gọi rượu bằng miệng trong quán bar, nhà hàng, vũ trường ngay cả sự tương tự về ngữ âm như '42' cũng đủ để gây nhầm lẫn.

Ngày 20/01/2021 Bacardi đã được Tòa án chung châu Âu (“Tòa án”) xử thắng trong vụ kiện phản đối  đơn đăng ký nhãn hiệu “BLEND 42 VODKA” của một công ty từ CH Séc do tương tự với nhãn hiệu “42 below” được bảo hộ từ trước; một trong những lập luận chính của Tòa là đối với các lệnh gọi rượu bằng miệng trong quán bar, ngay cả sự tương đồng nhỏ về ngữ âm như  '42' cũng đủ để gây nhầm lẫn.

1.  Các bên

Các bên tranh chấp là Bacardi & Co. Ltd. (Thụy Sĩ) - Bacardi và Palírna U Zeleného stromu a.s. (Cộng hòa Séc) - Palírna

- Bacardi & nhãn hiệu “42 BELOW”

Năm 1999, Geoff Ross người New Zealand giới thiệu một loại vodka nguyên chất mới dưới tên 42BELOW. Bacardi cuối cùng đã mua lại công ty sau khi sản phẩm đạt được thành công lớn, đáng chú ý nhất là ở Hoa Kỳ vào năm 2008. Năm 2009, công ty đăng ký tên nêu trên làm nhãn hiệu theo nhiều hình thức ở các quốc gia ở Châu Âu bằng các  Đăng ký Quốc tế theo thỏa ước Madrid.

- Palírna & nhãn hiệu “BLEND 42 VODKA

Nhà máy chưng cất Green Tree được thành lập vào ngày 4/7/1518 và đã là nhân chứng cho nhiều sự kiện lịch sử ở Séc trong nhiều thế kỷ. Vào năm 2017, nó trở lại với tên ban đầu là Palírna U Zeleného stromu và  tiếp tục truyền thống sản xuất rượu mạnh từ những nguyên liệu chất lượng cao nhất. Vào ngày 06/6/ 2014, Palírna đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hình “BLEND 42 VODKA” tại  Cơ quan nhãn hiệu châu Âu- EUIPO  (yêu cầu bảo hộ cả màu xanh nhật và xanh đậm) cho các nhóm 33 và 35 và được công bố ngày 14/7/2014   (hình dưới- đầu tiên bên trái)

2.  Giải quyết đơn phản đối tại Cơ quan nhãn hiệu châu Âu – EUIPO

- Ngày 10.10.2014  Bacardi đã tuyên bố về vi phạm nhãn hiệu – phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu “BLEND 42 VODKA” do cho rằng có khả năng gây nhầm lẫn đối với nhãn hiệu trước đó của chính họ - “42 BELOW” được bảo vệ dưới dạng nhãn hiệu của EU số  9 583 766 và  nhãn hiệu quốc tế  số 999 938 cho các nhóm 33 và 35  (hình dưới, bên phải ).

- Phản đối của Bacardi đã thành công. Ngày 30/10/ 2018  Bộ phận giải quyết phản đối cho rằng “BLEND 42 VODKA” có khả năng gây nhầm lẫn đối với nhãn hiệu có  trước  - “42 BELOW” cho sản phẩm Nhóm 33 theo Đăng ký tại châu Âu và Nhóm 35 theo nhãn hiệu quốc tế.

- Ngày 20/12/2018  người nộp đơn nhãn hiệu đã khiếu nại. Ngày 05/9/2019  Hội đồng Giải quyết khiếu nại đã ra quyết định bác bỏ khiếu nại, cho rằng:

 Về khả năng phân biệt :Yếu tố nổi bật trong các nhãn hiệu là số '42' , mặc dù con số '42' có thể chỉ có đặc tính phân biệt yếu đối với một bộ phận công chúng liên quan đối với hàng hóa thuộc Nhóm  33, nhưng nó có khả năng phân biệt đối với các dịch vụ thuộc  Nhóm 35,  từ “BELOW” có tính phân biệt đối với hàng hóa được đề cập trong khi các từ “BLEND “ và “ VODKA” có tính phân biệt ở mức độ yếu với các hàng hóa đó.

Hội đồng Giải quyết khiếu nại  cho rằng có khả năng gây nhầm lẫn giữa các nhãn hiệu đang được đề cập do có tính tương tự của hàng hóa được đề cập và sự tương tự tổng thể về hình ảnh, ngữ âm và nội dung  của các nhãn  hiệu. Ngoài ra, Hội đồng Giải quyết khiếu nại  cho rằng Bacardi đã đạt được mức độ khác biệt cao hơn thông qua việc sử dụng nhãn hiệu  42 BELOW” từ trước , đồng thời chứng cứ được cung cấp cho thấy các nhãn hiệu của hai chủ thể trên không song song tồn tại tại Vương quốc Anh.

Quy định pháp luật có liên quan -  Quy định 2017/1001 về nhãn hiệu của Cộng đồng châu Âu, Điều 8 Căn cứ từ chối

1. Khi có sự phản đối của chủ sở hữu nhãn hiệu có trước, nhãn hiệu đó sẽ không được đăng ký:

(b) nếu, do sự trùng lặp  hoặc tương tự với nhãn hiệu có trước đó và  tương tự hoặc trùng lặp với  hàng hóa hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu đó nên có khả năng gây nhầm lẫn cho công chúng trong lãnh thổ ở nước đó với nhãn hiệu có trước đó được bảo hộ; khả năng gây nhầm lẫn bao gồm cả khả năng liên kết với nhãn hiệu có trước đó.

3.  Xét xử tại Tòa (Vụ kiện T-830/19 - Palírna U Zeleného stromu a.s. Vs EUIPO – Bacrdi (nhãn hiệu “BLEND 42 VODKA” bản án số ECLI:EU:T:2021:19).

3.1  Đơn khởi kiện

Vào ngày 04/12/ 2019 Palírna nộp đơn khởi kiện trước CFI (Tòa sơ thẩm của Tòa án Công lý châu Âu - EU General Court)  đề nghị hủy quyết định của Hội đồng Giải quyết khiếu nại EUIPO.

Người nộp đơn chỉ trích đánh giá của Hội đồng phúc thẩm về các yếu tố phân biệt của nhãn hiệu trong đơn đăng ký, đồng thời nhận định về sự mô tả của dấu hiệu 42, cụ thể: số 42 mang tính mô tả vì đề cập đến tỷ lệ cồn trong vodka của sản phẩm mang nhãn hiệu nhãn hiệu hình “BLEND 42 VODKA”  là 42%, sản phẩm của Bacardi có tỷ lệ cồn thấp hơn nên trong bối cảnh này, số 42 có ý nghĩa khác và phần hình cũng khác, theo Palírna, điều này sẽ loại trừ mọi khả năng gây nhầm lẫn. Đồng thời đơn kiện còn phản bác quan điểm cho rằng khả năng phân biệt của nhãn hiệu “42 BELOW” ngày càng tăng thông qua việc sử dụng.

3.2   Phán quyết

CFI đã bác bỏ toàn bộ đơn kiện với các nội dung sau :

  • Hội đồng Giải quyết khiếu nại đã đúng xét rằng số '42' chiếm ưu thế trong ấn tượng tổng thể về các nhãn hiệu tranh chấp vì nó lớn hơn đáng kể so với tất cả các thành phần từ khác và  chiếm một vị trí nổi bật ở trung tâm của các nhãn hiệu,  các chữ trong nhãn hiệu theo đơn “BLEND” và  “VODKA” có tính phân biệt yếu. Do đó, theo tòa án yếu tố 42 sẽ là yếu tố thu hút sự chú ý của công chúng.

  • Hội đồng Giải quyết khiếu nại đã hoàn toàn đúng khi nhận thấy rằng đối với hàng hóa thuộc Nhóm 33 (rượu), tầm quan trọng đặc biệt phải được coi là sự giống nhau về mặt ngữ âm của các nhãn hiệu xung đột. Điều này là do, trong trường hợp gọi đồ uống bằng miệng trong các quán bar, nhà hàng hoặc vũ trường, vốn thường gặp đối với vodka, chỉ riêng sự giống nhau nhỏ về ngữ âm về cơ bản cũng đủ để làm phát sinh khả năng nhầm lẫn.

    CFI cho biết thêm, cũng không cần thiết phải chứng minh hoặc trình bày khả năng phân biệt tăng lên thông qua việc sử dụng nhãn hiệu 42 BELOW” trước đó, chỉ cần thấy rằng Hội đồng Giải quyết khiếu nại  đã xác nhận đúng đắn ít nhất  khả năng phân biệt ban đầu trung bình cho nhãn hiệu “42 BELOW” trước đó là đủ.

Tòa án giải thích điểm này chi tiết chi tiết như sau: Nếu người tiêu dùng coi con số 42 là dấu hiệu cho thấy hàm lượng cồn trong đồ uống vodka, thì đúng là nhãn hiệu “42 BELOW” của Bacrdi có thể nói là không có tính phân biệt (do nhãn hiệu “42 BELOW” có thể coi là rượu dưới 42% độ cồn NV) ; cũng không thể loại trừ khả năng một số người tiêu dùng có liên quan sẽ coi như vậy.

Tuy nhiên Tòa án nhận thấy đối với phần còn lại của công chúng có liên quan, những người sẽ không coi con số “42” này là dấu hiệu cho thấy nồng độ cồn, nhãn hiệu EU trước đó có khả năng phân biệt vốn có ở mức trung bình. Đó là bởi vì về nguyên tắc, sự hiện diện của một con số trong nhãn hiệu không có khả năng được công chúng liên quan trực tiếp coi là mô tả về một đặc tính cụ thể của hàng hóa được đề cập, cụ thể là hàm lượng cồn – nếu nó không liên quan đến bất kỳ đặc tính nào trong các đặc tính đó, CFI  phán quyết.

Do đó, vì nhãn hiệu “42 BELOW” của Bacadi trước đó vốn có khả năng phân biệt ít nhất ở mức trung bình và hàng hóa được đề cập là giống hệt nhau và các nhãn  hiệu được đề cập cũng tương tự nhau, nên bộ phận công chúng liên quan này phải giả định rằng có khả năng xảy ra nhầm lẫn giữa các nhãn hiệu có liên quan (  “42 BELOW”  và “BLEND 42 VODKA” ) , ít nhất là ở Anh. Mặc dù mức độ tương đồng thấp nhưng khả năng xảy ra nhầm lẫn trong trường hợp này là do mức độ trùng lặp cao của hàng hóa đã bù đắp cho mức độ tương tự thấp khi so sánh các nhãn hiệu.

Khi đưa ra phán quyết này , tòa án đã viện dẫn án lệ chung và toàn cầu liên quan đến khả năng gây nhầm lẫn, theo đó có mối tương quan giữa các yếu tố đang được xem xét, đặc biệt là giữa sự giống nhau của nhãn hiệu và sự giống nhau của hàng hóa hoặc dịch vụ do chúng chỉ định.  Mức độ tương tự thấp của hàng hóa hoặc dịch vụ có thể được bù đắp bằng mức độ tương tự cao của nhãn hiệu và ngược lại.

4.  Bình luận

- Theo quan điểm của Tòa án, cũng có thể có một số  người coi số 42 là chỉ nồng độ cồn trong rượu là 42 %, trong trường hợp đó nhãn hiệu “BLEND 42 VODKA” thì mang tính mô tả  (vì đúng là rươụ chứa  42% cồn) nhãn hiệu “42 BELOW” dùng cho rượu có nồng độ cồn thấp hơn 42% cũng mang tính mô tả nhưng lại không chỉ rõ tỷ lệ của số người đó so với số còn lại .

- Quan điểm của Tòa án “trong trường hợp gọi đồ uống bằng miệng trong các quán bar, nhà hàng hoặc vũ trường, vốn thường gặp đối với vodka, chỉ riêng sự giống nhau nhỏ về ngữ âm cơ bản cũng đủ để làm phát sinh khả năng nhầm lẫn” là rất đáng quan tâm Tòa đã vì xét tính phân biệt của nhãn hiệu trong hoàn cảnh xử dụng. Tuy nhiên xét sự sự tương tự chỉ trong một trường hợp này liệu có đảm bảo tính toàn diện, trường hợp nhầm lẫn này liệu có xảy ra trong trường hợp tiêu thụ sản phẩm đóng chai ?,do vậy nếu làm rõ  rõ về tỷ lệ tiêu thụ rượu tại quán bar (với gọi rượu bằng miệng) và tiêu thụ rượu đóng chai thì việc xác định nhầm lẫn dựa vào trường hợp tiêu thụ vodka tại quán bar sẽ thuyết phục hơn.

- Trong phán quyết của Tòa có đề cập đến tương quan giữa sự tương tự của nhãn hiệu và hàng hóa khi so sánh các nhãn hiệu (nhãn hiệu tương tự ít được bù trừ bằng hàng hóa tương tự nhiều hoặc ngượi lại), liệu luận điểm này có thể được các cơ quan liên quan ở Việt Nam cân nhắc khi đánh giá sự tương tự nhãn hiệu (?!), tuy nhiên mức độ tương tự của nhãn hiệu cũng như dịch vụ/hàng hóa có liên quan  không được đề cập rõ ràng trong các văn bản cuả Cơ quan thẩm quyền cũng như Tòa án khi xem xét các vụ việc về nhãn hiệu.

Nguồn: 
(i) https://legal-patent.com/trademark-law/bacardi-wins-trademark-dispute-vodka-42/
(ii) https://trademarkagency.abcor.eu/merkennieuws/trademarks/strength-of-referring-logos-42below-vodka-42
(iii) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62019TA0830&from=SK

(+++)

 

 

 

Các bài viết khác