Logo

EUIPO: “Snow Peak” phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu ““Snow Queen” -  PHẢN ĐỐI Nо B 3 148 986

25/12/2023
Tiếp theo bài Dấu hiệu xin đăng ký có tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu có trước?[1]

(Trong bài tóm tắt này, để ngắn gọn,  Ban Giải quyết Phản đối của Văn phòng Nhãn hiệu Cộng đồng Châu Âu (EUIPO) sẽ gọi là Ban Phản đối; nhãn hiệu cộng đồng châu Âu sẽ gọi là nhãn hiệu)

Ngày 17/06/2021 Snow Peak, Inc., có địa chỉ tại 456, Nakanohara, 955-0147 Sanjo-shi, Niigata, Japan (Người phản đối) chủ sở hữu nhãn hiệu chữ “Snow Peak” đã nộp đơn phản đối số B 3 148 986  tới Ban Phản đối để phản đối đối đơn đăng ký nhãn hiệu chữ  “Snow Queen” của HCK Refrigeration Tech. Co., Ltd., 1 Ying An Three Road, Jun’an, Shunde, Foshan, Guangdong, China (Người nộp đơn).

Ngày 30/06/2022, Ban Phản đối đã đưa ra quyết định sau:

1. Đơn Phản đối số B 3 148 986 được giữ nguyên đối với tất cả hàng hóa đang tranh chấp, cụ thể là: Nhóm 11. Thiết bị và hệ thống làm lạnh; buồng làm lạnh; lắp đặt và máy làm mát; thiết bị làm mát đồ uống; hộp mát, điện;

2. Từ chối Đơn đăng ký nhãn hiệu số 18 430 086 (“Snow Queen”) đối với tất cả hàng hóa bị tranh chấp;

3. Người nộp đơn chịu chi phí xử lý vụ việc, được xác định ở mức 620 EUR.

Sau đây là tóm tắt nội dung chính của quyết định:

Cơ sở để người phản đối là Điều 8(1)(b) EUTMR, cụ thể như sau.

KHẢ NĂNG GÂY NHẦM LẪN - ĐIỀU 8(1)(b) Quy chế Nhãn hiệu EU (EUTMR)

Sẽ có khả năng gây nhầm lẫn một khi công chúng có thể tin rằng hàng hóa hoặc dịch vụ được đề cập, với giả định rằng chúng mang nhãn hiệu được đề cập, đến từ cùng một công ty hoặc, tùy từng trường hợp, từ các liên kết kinh tế. Khả năng nhầm lẫn tồn tại hay không phụ thuộc vào sự đánh giá tổng thể về một số yếu tố phụ thuộc lẫn nhau. Những yếu tố này bao gồm sự tương tự của các dấu hiệu, sự tương tự của hàng hóa và dịch vụ, sự khâc biệt của nhãn hiệu có trước, các yếu tố mang tính chủ đạo và có tính khác biệt của các dấu hiệu xung đột, và công chúng liên quan.

a) Các hàng hóa  

Hàng hóa mang nhãn hiệu có trước “Snow Peak” và hàng hóa mang nhãn hiệu xin đăng ký “Snow Queen” là tương tự nhau.

 (Kết luận này được đưa ra sau khi so sánh danh mục hàng hóa của các nhãn hiệu/dấu hiệu (gọi chung là nhãn hiệu) nhắm tới công chúng nói chung và khách hàng doanh nghiệp có mức độ quan tâm khác nhau, từ trung bình đến cao, tùy thuộc vào tính chất chuyên biệt của hàng hóa, tần suất mua hàng hóa và giá của chúng).

 b) Các dấu hiệu và khả năng phân biệt của nhãn hiệu có trước

SNOW PEAK

SNOW QUEEN

Nhãn hiệu có trước

Nhãn hiệu bị phản đối

Việc đánh giá tổng thể về sự tương tự về hình ảnh, âm thanh hoặc ý nghĩa/khái niệm của nhãn hiệu được đề cập phải dựa trên ấn tượng tổng thể do nhãn hiệu mang lại, đặc biệt lưu ý đến các thành phần chủ đạo và có khả năng phân biệt của chúng (11/11/1997, C-251 /95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Tính nhất thể (unitary) của nhãn hiệu của Liên minh Châu Âu có nghĩa là nhãn hiệu có trước của Liên minh Châu Âu mà người phản đối có thể dựa vào để tiến hành các thủ tục phản đối bất kỳ đơn đăng ký nhãn hiệu nào của Liên minh Châu Âu có ảnh hưởng bất lợi đến việc bảo hộ nhãn hiệu đầu tiên, ngay cả khi chỉ liên quan đến nhận thức của người tiêu dùng tại một phần của Liên minh Châu Âu (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Do đó, chỉ khả năng gây nhầm lẫn cho một bộ phận công chúng có liên quan của Liên minh Châu Âu cũng đủ để từ chối đơn đăng ký đang tranh chấp.

Ban Phản đối nhận thấy rằng việc đánh giá sẽ dựa trên cơ sở là phần lớn công chúng có liên quan sẽ không hiểu các từ tiếng Anh 'SNOW PEAK' hoặc 'SNOW QUEEN' và sẽ coi chúng như những thuật ngữ/từ ngữ tự tạo; chúng không mang ý nghĩa nào cả và có khả năng phân biệt. Trong bối cảnh đó, không thể  so sánh ý nghĩa của nhãn hiệu, và điều đó cũng không có tác động đến việc đánh giá tổng thể nhãn hiệu.

Trong cả nhãn hiệu có trước và dấu hiệu xin đăng ký  không có yếu tố chữ nào có thể được coi là có ưu thế rõ ràng hơn các yếu tố khác.

Về mặt trực quanthính giác, nhãn hiệu có trước và dấu hiệu xin đăng ký có từ đầu tiên trùng nhau là 'SNOW”; chúng cùng có bốn chữ cái.Tuy nhiên, chúng khác nhau ở từ thứ hai, 'PEAK' và 'QUEEN'.

​Việc nhãn hiệu/dấu hiệu trùng nhau ở từ đầu tiên có tác động nhiều hơn, vì người tiêu dùng thường có xu hướng tập trung vào phần đầu của dấu hiệu khi gặp nhãn hiệu. Điều này là do công chúng đọc từ trái sang phải, khiến phần bên trái sẽ thu hút sự chú ý của người đọc đầu tiên. Do đó, các dấu hiệu về mặt thị giác và âm thanh tương tự nhau ở mức độ trung bình.

Vì các dấu hiệu được tìm thấy tương tự nhau ở ít nhất một khía cạnh của so sánh nên việc kiểm tra khả năng nhầm lẫn sẽ được tiến hành.

c)  Đánh giá tổng thể, các luận cứ khác và kết luận

Hàng hóa mang nhãn hiệu/dấu hiệu giống hệt nhau. Họ nhắm mục tiêu đến công chúng nói chung và khách hàng doanh nghiệp có mức độ chú ý có thể thay đổi từ trung bình đến cao. Nhãn hiệu có trước có khả năng phân biệt cố hữu ở mức bình thường. Các nhãn hiệu/dấu hiệu tương tự về mặt hình ảnh và âm thanh ở mức độ trung bình. So sánh về mặt ý nghĩa/khái niệm của nhaxnhieeuj/dấu hiệu là không thể.

Xét rằng người tiêu dùng, ngay cả những người thể hiện mức độ chú ý cao, hiếm khi có cơ hội so sánh trực tiếp giữa các nhãn hiệu khác nhau mà phải tin tưởng vào trí nhớ không hoàn hảo của họ về chúng, nên có khả năng xảy ra nhầm lẫn từ phía công chúng liên quan không hiểu được các từ tiếng Anh 'SNOW PEAK' hoặc 'SNOW QUEEN. Vì chỉ cần từ chối đơn đăng ký gây tranh cãi là đủ nên không cần phải phân tích phần còn lại của công chúng.

Về chi phí

Theo Điều 109(1) và (7) EUTMR và Điều 18(1)(c)(i) EUTMIR, người nộp đơn (bên thua) phải chịu các chi phí mà người phản đối đã nộp trong quá trình tố tụng,  gồm cả chi phí mà người phản đối phải trả cho đại diện của họ.

Theo Điều 67 EUTMR, bất kỳ bên nào bị ảnh hưởng bất lợi bởi quyết định này đều có quyền kháng cáo quyết định này. Theo Điều 68 EUTMR, kháng cáo phải được nộp bằng văn bản tại Văn phòng EUIPO trong vòng hai tháng kể từ ngày thông báo quyết định này./.

Các bài viết khác