Logo

Chuyên mục - Bình luận

Nhìn lại quá trình bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam

Nhìn lại quá trình bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam

22/10/2021
Bài viết này điểm lại quá trình hình thành các quy định pháp luật liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng ở Việt Nam...  
Biện pháp hành chính trong xử lý xâm phạm: Liệu có gì mới trong luật SHTT sửa đổi sắp tới?

Biện pháp hành chính trong xử lý xâm phạm: Liệu có gì mới trong luật SHTT sửa đổi sắp tới?

24/09/2021
Luật SHTT được Quốc hội thông qua năm 2005, đã được sửa đổi hai lần (năm 2009 và 2019). Sắp tới đây Luật sẽ tiếp tục được thay đỏi, bổ sung...
“CYZ” và “SYZ, hình”

“CYZ” và “SYZ, hình”

26/08/2021
Nhãn hiệu đăng ký “CYZ” bị từ chối với lý do tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “SYZ, hình”...
“INFINITE” vs. “INFINITY, hình”

“INFINITE” vs. “INFINITY, hình”

18/08/2021
Dấu hiệu “INFINITE” theo Đơn đăng ký số 40408 bị  từ chối đăng ký với ly do tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng “INFINITY, hình”
Nhìn lại quá trình đăng ký nhãn hiệu có chứa thành phần ST25 tại Hoa Kỳ

Nhìn lại quá trình đăng ký nhãn hiệu có chứa thành phần ST25 tại Hoa Kỳ

12/08/2021
Nội dung đề cập: Kết quả thẩm định các đơn đăng ký; Công bố đơn; Nộp đơn phản đối; Thư phản đối.
Hồ sơ vụ việc: “CR7 CRISTIANO RONALDO” vs. “CR7” tại Hoa Kỳ

Hồ sơ vụ việc: “CR7 CRISTIANO RONALDO” vs. “CR7” tại Hoa Kỳ

28/06/2021
Tranh chấp bao gồm nhiều trình tự đan xen: nộp đơn đăng ký NH, đề nghị hủy bỏ hiệu lực Đăng ký NH, khởi kiện dân sự … để cuối cùng nhãn hiệu “CR7”được chuyển nhượng cho C. Ronaldo.
Xét xử vi phạm nhãn hiệu ở Phillipines

Xét xử vi phạm nhãn hiệu ở Phillipines

21/06/2021
Vi phạm nhãn hiệu ở Phillippines  có thể được yêu cầu xử lý bằng biện pháp hành chính qua Văn phòng các vấn đề pháp lý của IPOPHL hoặc qua các Tòa án khu vực.
Nhãn hiệu “n0Ꝫ” được chấp nhận bảo hộ

Nhãn hiệu “n0Ꝫ” được chấp nhận bảo hộ

04/06/2021
Nhãn hiệu “n0Ꝫ” bị tạm thời từ chối với lý do chỉ bao gồm chữ số, chữ cái đơn giản không có khả năng phân biệt.
Hồ sơ: Tranh chấp nhãn hiệu “X X-MEN, hình” và “X-MEN”

Hồ sơ: Tranh chấp nhãn hiệu “X X-MEN, hình” và “X-MEN”

26/05/2021
Vấn đề: Nhãn hiệu nổi tiếng; Mối liên hệ giữa tên nhân vật và nhãn hiệu được bảo hộ; Sự trung thực trong đăng ký nhãn hiệu