Logo

EU: Không có khả năng nhầm lẫn giữa BIOLARK và BIOPLAK

24/07/2023
Tòa án Chung (GC) đã bác bỏ đơn phản đối việc đăng ký nhãn hiệu BIOLARK.

Trong vụ Laboratorios Ern, SA kiện  Văn phòng Sở hữu Trí tuệ của Liên minh Châu Âu (EUIPO), Vụ kiện T-459/22, ngày 3/5/2023, Tòa án Chung (GC) đã giữ nguyên quyết định của Hội đồng Kháng cáo thứ 5 của EUIPO (BoA) đã bác bỏ đơn phản đối việc đăng ký nhãn hiệu BIOLARK.

Vào ngày 28/2/2019, EUIPO đã nhận được thông báo về Đăng ký quốc tế chỉ định EU về dấu hiệu chữ và hình BIOLARK (nhãn hiệu tranh chấp):

Nhãn hiệu đang tranh chấp đăng ký bảo hộ các hàng hóa trong Nhóm 10, bao gồm “Bộ truyền dịch; thiết bị y tế.”

Vào ngày 28/6/2019, Laboratorios Ern, SA (LE) đã gửi thông báo phản đối nhãn hiệu đang tranh chấp dựa trên khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu chữ tiếng Tây Ban Nha có trước BIOPLAK bảo hộ cho “các sản phẩm dược phẩm” trong Nhóm 5. Vào ngày 20/5/2021, Bộ phận Xem xét Phản đối của EUIPO đã bác bỏ phản đối này.

Vào ngày 19/7/2021, LE đã gửi thông báo kháng cáo nhưng BoA đã bác bỏ vào ngày 22/4/2022 vì không có khả năng gây nhầm lẫn theo Điều 8(1)(b) của Quy định (EU) 2017/1001.

LE đã kháng cáo quyết định của BoA lên GC.

Vào ngày 3/5/2023, GC tuyên bố rằng BoA đã đúng khi kết luận rằng không có khả năng nhầm lẫn giữa các nhãn hiệu.

Trước nhất, GC cho rằng công chúng có liên quan sẽ chú ý đến thực tế là các nhãn hiệu được sử dụng cho các sản phẩm dược phẩm. Theo án lệ về dược phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, người tiêu dùng ít có khả năng nhầm lẫn giữa các phiên bản khác nhau của các sản phẩm dược phẩm.

GC cũng tuyên bố rằng tính phân biệt vốn có của nhãn hiệu có trước được coi là bình thường. Hàng hóa nói đến trong vụ việc có mức độ tương tự thấp và các nhãn hiệu có mức độ tương đồng thấp về hình ảnh, ngữ âm và khái niệm. GC nhấn mạnh rằng sự giống nhau giữa các nhãn hiệu được tạo bởi tiền tố “bio” của chúng có ở mức độ rất hạn chế, nếu có, trong bối cảnh đánh giá toàn cầu về khả năng gây nhầm lẫn. Bản thân tiền tố không thể được coi là một dấu hiệu của nguồn gốc thương mại. Do đó, sự chú ý của công chúng có liên quan sẽ tập trung nhiều hơn vào các yếu tố mang tính phân biệt của nhãn hiệu và đặc biệt là các hậu tố PLAK trong nhãn hiệu có trước và LARK trong nhãn hiệu tranh chấp cũng như các yếu tố hình của nó.

Trên cơ sở đó, GC đã bác bỏ toàn bộ vụ kiện./.

Nguồn: EUROPEAN UNION: No Likelihood of Confusion with Respect to BIOLARK and BIOPLAK - https://www.inta.org/perspectives/law-practice/european-union-no-likelihood-of-confusion-with-respect-to-biolark-and-bioplak/

Các bài viết khác