Logo

Đơn đăng ký nhãn hiệu “PONDA TEA..., hình con gấu trúc” bị phản đối

22/11/2022
Căn cứ:  Điều 74.2(e) và 112, Luật SHTT

Panda Restaurant Group, Inc., có địa chỉ tại 1683 Walnut Grove Ave. Rosemead CA 91770 (US), chủ sở hữu các Đăng ký QT số 1153885 và 1179944 “PANDA EXPRESS”; 1152260 và 1177925 “PANDA EXPRESS GOURMET CHINESE, hình con gấu trúc” (các nhãn hiệu đối chứng) – được bảo hộ ở Việt Nam cho các dịch vụ thuộc Nhóm 43 đã nộp đơn tới Cục SHTT phản đối Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc gia số 4-2022-10870 “PONDA TEA AND FOOD EXPRESS, hình con gấu trúc”, đăng ký cho các dịch vụ nhà hàng ăn uống, cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện ....thuộc Nhóm 43 với lý do: (i) các dịch vụ mà nhãn hiệu xin đăng ký trùng lặp hoặc tương tự với dịch vụ đăng ký của nhãn hiệu đối chứng có trước, và (ii) nhãn hiệu xin đăng ký sử dụng các dấu hiệu trùng lặp hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng.

Vụ việc đang được Cục SHTT xem xét.

Các bài viết khác