Logo

Đơn đăng ký nhãn hiệu “OLYMSTARS” bị phản đối

26/05/2023
Căn cứ:  Điều 74.2(e) và  Điều 112, Luật SHTT

Ủy ban Olympic quốc tế (Comité International Olympique, viết tắt là IOC), có địa chỉ tại Château de Vidy, CH-1007 LAUSANNE (Thụy Sĩ) chủ sở hữu các ĐKQT nhãn hiệu IRN609691- OLYMPIC và  IRN128501- OLYMPIC (các “nhãn hiệu đối chứng”), đang có hiệu lực tại Việt Nam, bảo hộ cho các sản phẩm/dịch vụ thuộc Nhóm 41 và các nhóm khác, đã thông qua người đại diện pháp lý của mình là Công ty luật TNHH Phạm và Liên danh nộp đơn tới Cục SHTT để phản đối Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc gia số 4-2022-18756 – OLYMSTARS đăng ký bảo hộ cho các dịch vụ “giáo dục và đào tạo; dịch vụ giảng dạy; ...dịch vụ tổ chức các cuộc thi phục vụ cho mục đích vui chơi, giải trí hoặc giáo dục” với lý do dấu hiệu này tương tự đến mức gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu đối chứng có trước của IOC, cụ thể (i) chúng đều có chung chữ “OLYM” là yếu tố có tính chủ đạo trong các nhãn hiệu này, và (ii) các dịch vụ mang những nhãn hiệu này là trùng lặp và/hoặc tương tự khiến người tiêu dùng lầm tưởng rằng nhãn hiệu này này là biến thể của nhãn hiệu kia hoặc cả hai có chung một nguồn gốc.

Vụ việc đang được Cục SHTT xem xét./.

Các bài viết khác