Logo

Tòa án chung EU: Vụ Agus sp. z o.o.. kiện EUIPO - Sữa bột không phải là sữa!

19/03/2024
Nhãn hiệu ROYAL MILK bị hủy bỏ hiệu lực vì không sử dụng thực sự

Trong vụ Agus sp. z o.o.. (Người nộp đơn) kiện Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Liên minh Châu Âu (EUIPO), Tòa án chung Liên minh Châu Âu  (Tòa án), đã bác vụ kiện và phê chuẩn rằng nhãn hiệu ROYAL MILK bị hủy bỏ hiệu lực đối với “sữa và các sản phẩm sữa”. Quyết định này được Tòa án tuyên vào ngày 24/01/2024 (Case 603/22). Diễn biến vụ việc như sau:

Vào tháng 5/2020, Alpen Food Group BV đã đệ đơn yêu cầu EUIPO hủy bỏ Nhãn hiệu liên minh châu Âu (EU)  “ROYAL MILK, hình” với lý do không có việc sử dụng thực sự nhãn hiệu này cho “danh mục rộng” đối với “… sữa và các sản phẩm sữa…” theo Đề mục của Nhóm 29.

Agus sp. z o.o, chủ sở hữu nhãn hiệu ROYAL MILK, chỉ có thể chứng minh việc sử dụng thực sự nhãn hiệu này cho “sữa bột dùng cho mục đích thực phẩm” [for food purposes].

Trong quyết định của mình vào ngày 8/10/2021, Bộ phận Hủy bỏ Đăng ký nhãn hiệu  đã giữ nguyên đơn yêu cầu hủy bỏ đối với tất cả hàng hóa được đăng ký, trừ “sữa bột dùng cho mục đích thực phẩm”, vì nhận thấy rằng mục đích và việc sử dụng được dự định của sữa bột (danh mục phụ) khác với sữa nước và các sản phẩm sữa khác (danh mục rộng hơn) và đáp ứng các nhu cầu khác nhau của người tiêu dùng.

Hội đồng kháng cáo (Board of Appeal) đã phê chuẩn quyết định của Bộ phận Hủy bỏ Đăng ký nhãn hiệu

Vào ngày 24/1/2024, Tòa án đã phê chuẩn quyết định và tuyên bố rằng nếu một sản phẩm hoặc dịch vụ thuộc một danh mục hàng hóa hoặc dịch vụ rất cụ thể và hẹp, nhưng trong đó không thể tạo ra bất kỳ danh mục phụ quan trọng nào, [thì] hàng hóa hoặc dịch vụ đó sẽ liên kết tất cả hàng hóa hoặc dịch vụ thuộc danh mục cụ thể đó.

Do đó, bằng chứng về việc sử dụng thực sự nhãn hiệu chỉ liên quan đến một số hàng hóa hoặc dịch vụ trong danh mục đồng nhất đó sẽ đủ để khẳng định rằng nhãn hiệu đó được sử dụng thực sự cho toàn bộ danh mục đồng nhất.

Mặt khác, khi một danh mục hàng hóa hoặc dịch vụ rộng có thể được chia thành nhiều danh mục phụ độc lập (independent subcategories) thì cần phải đưa ra bằng chứng về việc sử dụng thực sự nhãn hiệu cho từng danh mục phụ độc lập đó.

Nhưng một danh mục phụ độc lập là gì? Tòa án tuyên bố rằng tiêu chí chính là mục đích hoặc việc sử dụng được dự định của các sản phẩm được đề cập. Bản chất của các sản phẩm cũng như đặc điểm của chúng không liên quan đến việc xác định các danh mục phụ của sản phẩm.

Tòa án tuyên bố rằng vì đặc tính của “sữa bột” rất khác so với sữa nước nên những hàng hóa đó không có cùng mục đích hoặc việc sử dụng được dự định trong mắt người tiêu dùng liên quan.

Có thể hiểu, những người nộp đơn muốn bảo hộ nhiều loại hàng hóa và dịch vụ để đối mặt với sự phát triển trong tương lai, và phán quyết này cho thấy rằng để tránh bị hủy bỏ [nhãn hiệu] với lý do không có mục đích sử dụng thực sự, chủ sở hữu không nhất thiết phải sử dụng nhãn hiệu cho tất cả các sản phẩm của một danh mục rộng nhưng phải chắc chắn sử dụng nhãn hiệu cho mỗi sản phẩm thuộc danh mục rộng đó, có mục đích hoặc dự định sử dụng của riêng nó./.

Nguồn: Guillaume Mortreux, IPSIDE, Paris, France, INTA Bulletins, March 6, 2024, 
https://www.inta.org/perspectives/law-practice/european-union-milk-powder-is-not-milk/

Các bài viết khác