Logo

Phản biện việc từ chối tạm thời ĐKQT nhãn hiệu “d program”

11/05/2023
Căn cứ:  Điều 74.2(a, c) và 90.2, Luật SHTT

Shiseido Company, Limited, có địa chỉ tại 5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-0061 (JP), chủ sở hữu Đăng ký quốc tế nhãn hiệu (ĐKQTNH) số 1644007 “d program”, chỉ định vào Việt Nam ngày 08/11/2021,  bảo hộ cho các sản phẩm/dịch vụ thuộc các Nhóm 05, 09 và 42 đã bị Cục SHTT  thông báo tạm thời từ chối bảo hộ một phần với các lý do: (a) tương tự và gây nhầm lẫn với đơn đăng ký nhãn hiệu quốc gia (VN) có trước số 4-2020-279903 “JC PROGRAM” đăng ký cho các sản phẩm thuộc Nhóm 05;  (b) không có tính phân biệt do chứa thành phần chữ cái (quy định tại Điều 74.2.a, Luật SHTT) và có tính mô tả các sản phẩm xin đăng ký (quy định tại Điều 74.2.c, Luật SHTT), và (c) “dịch vụ thiết kế, không dùng cho quảng cáo” thuộc Nhóm 42 là quá rộng.

Phản biện Thông báo của Cục SHTT,  đại diện ủy quyền của Shiseido Company, Limited cho rằng các lý do mà Cục SHTT đưa ra để từ chối ĐKQTNH “d program” là không thỏa đáng. Cụ thể là:

(i) dấu hiệu “d program” đăng ký bảo hộ tổng thể, không bảo hộ riêng “d”, “program”. Thực tiễn thẩm định nhãn hiệu tại Cục SHTT cho thấy sự kết hợp một chữ cái (phụ âm) với một thành phần khác/hoặc thành phần mô tả/tên gọi sản phẩm/dịch vụ được coi là có khả năng phân biệt, bởi vậy Cục SHTT đã chấp nhận bảo hộ các nhãn hiệu “PIXEL C”; “d ACCOUNT”; “Phương án B”...;

(ii) dấu hiệu “d program” và “JC PROGRAM” khác biệt nhau về ấn tượng thị giác, cách phát âm, ý nghĩa và ấn tương tổng thể. Thêm vào đó, sản phẩm mang hai nhãn hiệu này là dược phẩm và các sản phẩm đặc thù, bởi vậy người tiêu dùng đều cẩn trọng khi mua hoặc mua theo đơn/chỉ dẫn của chuyên gia y tế, nên không có khả năng gây nhầm lẫn; và

(iii) chủ ĐKQT “d program” đang thực hiện với Văn phòng WIPO để ghi nhận sửa đổi/làm rõ danh mục sản phẩm thuộc Nhóm 42 chỉ định Việt Nam, theo đó “dịch vụ thiết kế, không dùng cho quảng cáo” được sửa thành “dịch vụ thiết kế, không dùng cho quảng cáo, cụ thể là dịch vụ thiết kế công nghiệp và thiết kế bao bì”, như vậy không còn bị coi là quá rộng.

Từ các luận điểm nêu trên, Chủ đơn đề nghị Cục SHTT rút lại thông báo từ chối bảo hộ ĐKQT NH “d program”.

Vụ việc đang được Cục SHTT xem xét./.

Các bài viết khác