Logo

Đề nghị xem xét lại từ chối tạm thời bảo hộ ĐKQT 1653024-TAIHO

22/05/2023
Căn cứ:  Điều 74.2( e) Luật SHTT

Cục SHTT Việt Nam đã gửi Thông báo từ chối tạm thời số 2022/11 NLT38 đề ngày 28/3/2023 tới WIPO, theo đó Đăng ký quốc tế (ĐKQT) số 1653024-TAIHO cho các sản phẩm thuộc Nhóm 03 và 30 dưới tên chủ sở hữu Taiho Pharmaceutical  Co., Ltd (“Taiho”) có trụ sở tại 1-27 Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku Tokyo 101-8444 (JP) bị từ chối tạm thời bảo hộ với lý do trùng/tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn  hiệu của tổ chức/cá nhân khác được bảo hộ cho hàng hóa/dịch vụ trùng hoặc tương tự trên cơ sở đơn hoặc đăng ký có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn, cụ thể là các ĐKQT số 1513935-TAISHO và 1322168-TAI SHO và Đăng ký nhãn hiệu quốc gia Việt Nam số 83802-TAISHO (“nhãn hiệu đối chứng”) đăng ký cho các sản phẩm thuộc nhóm 03 và 05, cùng dưới tên chủ sở hữu là Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. (“Taisho”) và cả ba nhãn hiệu đang có hiệu lực tại Việt Nam.

Thay mặt và thừa ủy quyền Taiho, Công ty luật TNHH Phạm và Liên danh đã liên hệ với Taiso để trao đổi ý kiến về lý do từ chối của Cục SHTT và cả hai bên đều nhất trí cho rằng kết luận của Cục SHTT là không thỏa đáng. Trong thực tế, giữa dấu hiệu TAIHO và dấu hiệu TAISHO có sự khác biệt rõ ràng về ấn tượng thị giác và cách phát âm (“tai-hô” so với “tai-sô”). Sự khác biệt này là hiển nhiên với người Nhật và người tiêu dùng Việt Nam cũng không còn bỡ ngỡ hoặc nhầm lẫn các nhãn hiệu tiếng Nhật chỉ khác nhau một âm tiết. Việc đăng ký và sử dụng dấu hiệu TAIHO sẽ không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nhãn hiệu cũng như về nguồn gốc sản phẩm mang nhãn hiệu. Kết quả là Taisho đã cấp Thư đồng ý để Taiho đăng ký và sử dụng nhãn hiệu “TAIHO” theo ĐKQT số 1653024-TAIHO tại Việt Nam.

Phạm và Liên danh đã trình Cục SHTT Thư đồng ý của Taiso và đề nghị  Cục SHTT xem xét lại Thông báo từ chối tạm thời bảo hộ ĐKQT 1653024-TAIHO./.

Các bài viết khác