Logo

Trong những ngày đầu tiên của tháng 08/2013, một số chính sách, quy định quan trọng sẽ có hiệu lực thi hành

08/08/2013

 Từ ngày 01/8/2013, người sử dụng lao động (LĐ) sẽ được thuê LĐ dưới 15 tuổi làm các công việc nhẹ được quy định tại Thông tư 11/2013/TT-BLĐTBXH. 

Lĩnh vực Lao động – Tiền lương


Từ ngày 01/8/2013, người sử dụng lao động (LĐ) sẽ được thuê LĐ dưới 15 tuổi làm các công việc nhẹ được quy định tại Thông tư  11/2013/TT-BLĐTBXH.  


Cụ thể, được sử dụng người dưới 13 tuổi làm công việc như diễn viên và vận động viên năng khiếu; Người từ đủ 13 đến dưới 15 tuổi được làm các công việc như LĐ dưới 13 tuổi; các ngành nghề truyền thống; thủ công mỹ nghệ; đan lát, làm các đồ gia dụng từ nguyên liệu tự nhiên; nuôi tằm; gói kẹo dừa… 


Người sử dụng LĐ trong trường hợp trên phải thông báo bằng văn bản về Sở Lao động cấp tỉnh trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu tuyển dụng lần đầu.


Bên cạnh đó, không được sử dụng lao động là trẻ em từ 15 tuổi đến dưới 16 tuổi để làm công việc có tính chất thường xuyên như mang, vác, nâng vật nặng từ 15kg trở lên với nam và 12kg với nữ. Đây là 01 trong số 91 công việc cấm sử dụng người lao động chưa thành niên quy định tại Thông tư 10/2013/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ 01/08/2013.


Cũng theo Thông tư 10, người sử dụng lao động cũng không được thuê người chưa thành niên nhặt hoặc phân loại rác thải, phế liệu trong môi trường độc hại, tiếp xúc với nhiều sinh vật gây hại, công việc thường xuyên làm trên biển, chịu áp lực của sóng biển, tiếng ồn cao và độ rung vượt quá tiêu chuẩn cho phép. 

 

Lĩnh vực Doanh nghiệp 


Từ ngày 01/08/2013, Luật sửa đổi điều 170 Luật Doanh nghiệp sẽ chính thức có hiệu lực, theo đó, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành lập trước ngày 01/07/2006 và đã hết hạn hoạt động theo Giấy phép đầu tư sau ngày 01/07/2006 nhưng chưa thực hiện thủ tục giải thể và có đề nghị được tiếp tục hoạt động thì phải đăng ký lại trước ngày 01/02/2014. 


Trường hợp các doanh nghiệp không đăng ký lại thì tiếp tục tổ chức quản lý, hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Điều lệ doanh nghiệp.


Cũng từ 01/08, cửa hàng xăng dầu phải được xây dựng và thiết kế theo Quy chuẩn Quốc gia QCVN 01:2013/BCT, quy định tại Thông tư 11/2013/TT-BCT với một số nội dung đáng chú ý sau:

Vị trí xây dựng cửa hàng xăng dầu phải phù hợp với quy hoạch, đảm bảo yêu cầu an toàn giao thông, an toàn PCCC và vệ sinh môi trường; Kiến trúc cửa hàng xăng dầu phải phù hợp với yêu cầu kiến trúc đô thị.


Ngoài ra, đường và bãi đỗ xe dành cho xe ra vào mua và nhập xăng dầu phải đảm bảo chiều rộng 1 làn xe đi trong bãi đỗ xe không nhỏ hơn 3,5 m; đường 2 làn xe đi không nhỏ hơn 6,5 m; bãi đỗ xe để xuất, nhập xăng dầu không được phủ bằng vật liệu có nhựa đường.

Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng 


Theo quy định tại Thông tư 13/2013/TT-NHNN, từ ngày 01/08, hệ thống Thanh toán điện tử liên Ngân hàng (TTLNH) sẽ bắt đầu hoạt động lúc 8 giờ của ngày làm việc và dừng gửi lệnh thanh toán lúc 16 giờ đối với thanh toán giá trị thấp và 17 giờ đối với thanh toán giá trị cao (tăng thêm 30 phút so với trước đây).


Bên cạnh đó, các thành viên cung cấp dịch vụ thanh toán giá trị thấp phải tăng mức ký quỹ lên mức từ 50% đến 100% hạn mức nợ ròng nếu thành viên không đủ số dư quyết toán kết quả thanh toán giá trị thấp quá 2 lần trong một tuần.


Lĩnh vực Bộ máy hành chính


Theo Thông tư 09/2013/TT-BTP hướng dẫn về rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, có hiệu lực từ 01/08/2013, văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần (gọi tắt là văn bản) phải được công bố chậm nhất là ngày 30/1 hàng năm; Trường hợp văn bản thuộc đối tượng của kỳ công bố trước nhưng chưa được công bố thì cơ quan rà soát đưa văn bản đó vào danh mục văn bản để công bố.


Văn bản được đưa vào danh mục để công bố phải nêu rõ lý do hết hiệu lực và thời điểm hết hiệu lực, văn bản hết hiệu lực một phần phải nêu rõ tên điều, khoản, điểm hoặc nội dung quy định hết hiệu lực.


Cũng từ 01/08/2013, theo Thông tư 74/2013/TT-BTC, định mức chi từ ngân sách nhà nước cho Lễ Quốc tang tối đa là 800 triệu đồng (tăng 300 triệu so với trước); trong đó, chi phí mua quan tài là 50 triệu, làm bàn thờ 50 triệu, chi xây vỏ mộ 80 triệu.


Ngoài ra mức chi từ ngân sách cho Lễ tang cấp Nhà nước tối đa là 250 triệu đồng, trước đây là 130 triệu đồng; và tối đa cho Lễ tang cấp cao là 60 triệu đồng, tăng 30 triệu đồng.

 

(Nguồn: thuvienphapluat.vn)

 

Các bài viết khác