Logo

Cổng Thông tin điện tử mới của Cục Sở hữu trí tuệ

22/07/2019
Cục Sở hữu trí tuệ đã nâng cấp và khai trương Cổng thông tin điện tử mới  www.ipvietnam.gov.vn, đưa vào hoạt động chính thức từ ngày 01/07/2019.

 


Cổng thông tin điện tử cũ
www.noip.gov.vn vẫn được song song duy trì hoạt động với Cổng thông tin điện tử mới đến hết ngày 30/9/2019.

Các bài viết khác