Logo

Công bố nội dung Bộ Pháp điển thử nghiệm về sở hữu trí tuệ

20/07/2013
Sau hơn 3 tháng triển khai xây dựng Bộ Pháp điển SHTT dưới sự chỉ đạo của Uỷ ban Pháp luật Quốc hội, lãnh đạo Bộ KH&CN và các Bộ ngành liên quan, Thanh tra Bộ KH&CN cùng với Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT), Cục Bản quyền tác giả, Văn phòng bảo hộ giống cây trồng, Trung tâm Luật Việt Nam (thuộc Công ty cổ phần quốc tế INCOM) đã hoàn thành phiên bản thử nghiệm Bộ Pháp điển về SHTT của Việt Nam.

Đây là Đề án đã được Uỷ ban Pháp luật Quốc hội chọn làm thí điểm về pháp điển hoá hệ thống pháp luật Việt Nam theo chương trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Quốc hội cùng với sự hỗ trợ kỹ thuật của Dự án STAR Việt Nam.

Bộ Pháp điển SHTT này bao gồm các quy định về sở hữu trí tuệ hiện đang được áp dụng tại Việt Nam (tính đến thời điểm 15.10.2010). Các quy định về SHTT sau khi được rà soát để loại bỏ những phần đã hết hiệu lực, được sắp xếp vào một cấu trúc chung dựa trên cấu trúc của Luật SHTT hiện hành, các quy định của luật được xếp cạnh các quy định hướng dẫn, theo trật tự cơ quan ban hành văn bản.

Việc đánh số các quy định được tiến hành trên cơ sở đúc kết các phương pháp được áp dụng ở một số nước đã thực hiện pháp điển (Hoa Kỳ, Pháp), đặc biệt là cách làm Bộ Pháp điển quy định pháp luật của Liên bang Hoa Kỳ (CFR), với mục tiêu giúp cho việc cập nhật các quy định được tiến hành một cách hiệu quả và thuận tiện. Người sử dụng có thể thuận tiện tra cứu tất cả các quy định pháp luật hiện đang có hiệu lựccác quy định hiện đang được cơ quan có thẩm quyền áp dụng khi giải quyết các vấn đề liên quan đến SHTT.

Với phiên bản thử nghiệm này, Ban soạn thảo hi vọng người dùng có thể sử dụng thuận tiện và hữu ích. Ban soạn thảo mong nhận được sự đóng góp ý kiến từ cộng đồng các doanh nghiệp, luật sư, nhà nghiên cứu, cơ quan quản lý, cơ quan soạn thảo văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực SHTT nhằm hoàn thiện nội dung Bộ Pháp điển, giúp các đối tượng quan tâm sử dụng một cách hiệu quả nhất, góp phần công khai, minh bạch quy định pháp luật để đáp ứng yêu cầu xây dựng pháp luật và cải cách hành chính hiện nay.

 

Toàn bộ nội dung Bộ Pháp điển:

 MỤC LỤC.doc

 Phần 1 Những quy định chung.doc

 Phần 2 Quyền tác giả, quyền liên quan.doc

 Phần 3 Quyền sở hữu công nghiệp.doc

 Phần 4 Quyền đối với giống cây trồng.doc

 Phần 5 Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.doc

 Phần 6 Những quy định liên quan đến SHTT.doc

 Phần 7 Quy định về chuyển tiếp.doc

 Các biểu mẫu ban hành kèm theo Bộ Pháp điển.doc

 Danh sách văn bản đưa vào pháp điển.doc

Các bài viết khác