Logo

Chính phủ Trung Quốc vừa công bố Chiến lược Quốc gia 10 năm Phát triển Patent 2011-2020

20/07/2013
Ngày 11/11/2010, tại Bắc Kinh, Cơ quan Sở hữu trí tuệ quốc gia Trung Quốc (SIPO) đã công bố Chiến lược Quốc gia 10 năm Phát triển Patent  2011-2020 nhằm đẩy mạnh việc nộp đơn xin cấp patent và thương mại hóa patent. Đây là cột môc quan trọng, có tính lịch sử trong sự nghiệp phát triển lĩnh vực Sở hữu trí tuệ ở Trung Quốc.

 

Mục tiêu của chiến lược 10 năm này nhằm nâng cao trình độ sáng tạo, việc sử dụng, bảo hộ và quản lý các patent (bằng độc quyền sáng chế) ở Trung Quốc, dựa trên bốn nguyên tắc cơ bản, gồm: Một là, sự phát triển dựa trên các điều kiện đặc thù của Trung Quốc trong khi phải đối mặt với quá trình toàn cầu hóa. Hai là, nhà nước giữ vai trò điều phối, tổ chức và thực hiện các dịch vụ công. Cơ chế thị trường phải được áp dụng hoàn toàn trong việc tạo ra và sử dụng sáng chế. Ba là, quyền lợi của công chúng, xã hội phải được  tính đến trong quá trình bảo hộ các quyền sở hữu trí tuệ.  Phải tránh việc lạm dụng độc quyền patent. Bốn là, phải có các hướng dẫn cụ thể cho sự khác biệt giữa các khu vực và các ngành công nghiệp trong một kế hoạch tổng thể và toàn diện về xây dựng và phát triển hệ thống patent.

Đến cuối năm 2015, phấn đấu tổng số đơn xin cấp patent đạt 2 triệu. Cũng từ 2015 số patent Trung Quốc được cấp hàng năm sẽ vươn lên đứng đầu thế giới.

Theo kế hoạch, tại các thành phố lớn sẽ thành lập các cơ quan thương mại patent, với doanh thu của các giao dịch hàng năm đạt 100 tỉ yuan (khoảng 15 tỉ đôla US).

Đây là một kế hoạch đầy tham vọng nhưng các cơ quan hữu quan Trung Quốc tin rằng sẽ hoàn toàn đạt được vì mục tiêu phát triển đất nước thành một siêu cường.

(China Daily)

Các bài viết khác