Logo

Cao ủy Châu Âu đề xuất cải cách hệ thống nhãn hiệu trong năm tới

20/07/2013
Cao ủy Châu Âu (EC) đã đề xuất cải cách Chỉ dẫn Đang ký Nhãn hiệu (Trade Marks Directive) và Quy chế Nhãn Cộng đồng (CTM Regulation) trong tháng 10/2011.

Phát biểu tại Hội nghị Nhãn hiệu thường niên tại  Berlin, Tomás Lorenzo Eichenberg (Giám đốc Max Planck Institute)  nói rằng Cao ủy đã nhận được dự thảo báo cáo quy chế hoạt động của các hệ thống nhãn hiệu tại Châu Âu và hy vọng sẽ nhận được báo cáo chính thức vào ngày 12/11 năm nay.

Báo cáo hiện đang được Viện Max (Max Planck Institute) tại Đức thực hiện, sau gần 15 năm đưa hệ thống Nhãn Cộng đồng châu Âu (CTM) vào hoạt động.

Eichenberg nói rằng báo cáo của Viện là “một thành phần quan trọng” trong việc đánh giá hệ thồng nhãn hiệu ở Châu Âu, nhưng không chỉ là “thành phần duy nhất”. “Chúng tôi đang tiến hành nhiều công việc khác nữa”, ông giải thích.

Đặc biệt, ông nhấn mạnh Cao ủy sẽ cân nhắc kỹ lưỡng các kết luận của Hội đồng (nhãn hiệu) về sự hoạt động của hệ thống nhãn hiệu hiện nay.

Cao ủy sẽ  công bố báo cáo đánh giá tác động của hệ thống nhãn hiệu vào tháng 7/2011, sau đó sẽ trình bày gói các biện pháp vào tháng 10/2011.

Eichenberg nói báo cáo sẽ gồm các khuyến nghị sửa đổi bổ sung cho cả Chỉ dẫn và Quy chế, “Các bạn cần hình dung khối lượng công việc khổng lồ chúng tôi đã thực hiện…Đó thực sự là thách thức lớn đối với chúng ta”.  Ông mô tả báo cáo của Viện, hiện đang được thực hiện và chưa công bố, là rất “ cơ bản” và đang tiến triển tốt, trong đó phần phân tích các khía cạnh pháp lý sẽ tập trung vào sự nhất quán, sự tiếp tục tiến trình hài hòa hóa, sự gắn kết và khả năng thực thi của hệ thống.

Những chủ đề cụ thể có thể bao gồm các yêu cầu về cách trình bày đồ họa của nhãn hiệu, định nghĩa các quyền và sự vi phạm  và luật vận dụng án lệ của Tòa Công lý (Court of Justice case law). “Thật sự rất ấn tượng về số lượng các đề xuất.  Dự thảo báo cáo bao gồm cả các vấn đề về bỏ thầu và những vấn đề có liên quan. Eichenberg nói.

Cao ủy cũng đã nhận được kết quả khảo sát ý kiếnnhững người đã sử dụng CTM do Viện Allensbach thực hiện. Đã có 1599 trả lời trực tuyến về các câu hỏi, chiểm tỉ lệ  8.3% các trả lời. Eichenberg  nói thêm “Có thể kết quả trả lời sẽ không ngạc nhiên lắm. Ví dụ, 74%  chủ nhãn hiệu và 82%  người đại diện nhãn hiệu trả lời rằng họ hiểu rõ về các lợi ích của hệ thống CTM  và hệ thống hoạt động khá tốt”. “Nhìn chung, đây là một kết quả rất tích cực” và việc phân tích đánh giá  là  đúng lúc. “Nó giúp cho việc xem xét thay đổi về quy trình, trừ việc xét nghiệm nội dung và các yêu cầu về quyền ưu tiên”

Eichenberg cũng trả lời một số ý kiến phê phán báo cáo đã không chú trọng đúng mức đến các văn phòng quốc gia, nói rằng các chuyên gia của Viện chỉ có thể đến thăm 15 văn phòng quốc gia, và đã gửi câu hỏi tới các văn phòng còn lại.

“Tôi xin bảo đảm với các bạn rằng chúng tôi đã nỗ lực tối đa để bảo đảm đánh giá sự hoạt động của hệ thống một cách minh bạch, rõ ràng, bao gồm các đơn quốc gia và quốc tế và e-tools," ông nói.

( Nguồn: Tạp Chí Managing IP, 20/09/2010)

PHAM&ASSOCIATES

Các bài viết khác