Logo

Cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tư

21/08/2013

Sáng 20/8/2013, Ban cải cách quy định hành chính liên quan đến hoạt động doanh nghiệp thuộc Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về các giải pháp cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tư.

Sáng 20/8/2013, Ban cải cách quy định hành chính liên quan đến hoạt động doanh nghiệp thuộc Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về các giải pháp cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tư.

 

Đây là hoạt động nhằm tìm kiếm những sáng kiến trong cải cách thủ tục liên quan đến đầu tư, tiến tới chuẩn hóa, có bộ thủ tục đầu tư thực hiện thống nhất trong cả nước.

 

Tại đây, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc cho biết, thủ tục đầu tư và các thủ tục liên quan đến đầu tư xây dựng luôn là những cản trở cho các doanh nghiệp. Những quy định về thủ tục đầu tư cũng như các văn bản khác đang chồng chéo, rườm rà, các văn bản hướng dẫn về pháp luật đầu tư không đồng bộ, các địa phương có trình tự thủ tục khác nhau trong đầu tư là những yếu tố tác động làm giảm sức cạnh tranh trong môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam. Nếu trước đây, Việt Nam là một trong những nước được lựa chọn đầu tư hàng đầu thì hiện nay lại đang đứng ở vị trí khá khiêm tốn .

 

Được biết, từ khảo sát 8.053 doanh nghiệp trong nước và 1.540 doanh nghiệp đầu tư nước ngoài do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực hiện năm 2012 đã cho thấy, thủ tục đất đai, đầu tư, xây dựng là những thủ tục khó khăn hàng đầu đối với doanh nghiệp trong và ngoài nước.

 

Cụ thể, 28,3% doanh nghiệp nước ngoài cho rằng lĩnh vực thủ tục đăng ký kinh doanh, cấp giấy chứng nhận đầu tư là phiền hà nhất. Thủ tục hành chính về thực hiện dự án đầu tư là một trong những điển hình về sự chồng chéo, xung đột và thiếu trình tự mang tính chu trình gắn với quá trình đầu tư trên thực tế.

 

- Theo Hải Châu (Báo Công an Nhân dân) -

Các bài viết khác