Logo

Nhật Bản: “RIVER” chống “river”

11/09/2023
Hội đồng giải quyết khiếu nại nhận định các nhãn hiệu “river,hình” và “RIVER, hình” không tương tự vì khác ở diện mạo.

Trong một quyết định gây ngạc nhiên, Hội đồng Giải quyết Khiếu nại của Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Nhật Bản (JPO) đã quyết định nhãn hiệu “river, hình” theo đơn số 2021-5278 không tương tự với Nhãn hiệu có trước “RIVER,hình” theo Đăng ký số  5704488 cùng áp dụng  cho  dịch vụ tư vấn trong Nhóm 35.

1.  Từ chối bảo hộ nhãn hiệu theo  RIVER & hình theo đơn số 2021-5278 

Nhãn hiệu  tranh chấp “river, hình ” theo đơn số 2021-5278  nộp ngày 19/1/2021 gồm phần chữ với yếu tố cách điệu. Nhãn hiệu đã được nộp dưới tên Cultive, Inc. để sử dụng trong các dịch vụ quảng cáo và công bối, phân tích quản lý kinh doanh hoặc dịch vụ tư vấn kinh doanh trong Nhóm 35 .

Thẩm định viên của JPO đã từ chối nhãn hiệu với lý do tương tự với nhãn hiệu “RIVER,hình” được bảo hộ theo Đăng ký số 5704488 (Hình bên) dựa trên Điều 4(1)(x) của Luật Nhãn  hiệu Nhật Bản, quy định như sau :

Điều 4.1 – Nhãn hiệu không được bảo hộ, nếu:

 (xv) Có thể gây nhầm lẫn liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan đến kinh doanh của người khác (ngoại trừ những người được liệt kê trong  mục x) .

Người nộp đơn đã nộp đơn khiếu nại  vào ngày 15/12/2021 và lập luận rằng nhãn hiệu không tương tự.

2. Quyết định của Hội đồng Giải quyết khiếu nại JPO

Thật đáng kinh ngạc, Hội đồng Giải quyết khiếu nại  của JPO cho là:

“Nhờ các yếu tố hình tượng, nhãn hiệu đang bị phản đối về tổng thể tạo nên ấn tượng về một thiết kế thống nhất và có khả năng phân biệt, gợi lên hình ảnh dòng nước chảy và những chiếc lá xanh. Hơn nữa, bố cục  màu sắc cũng tạo ấn tượng rằng nhãn hiệu được thiết kế để gợi lên hình ảnh dòng nước chảy và lá xanh. Nếu vậy, mặc dù nhãn hiệu có thể đọc lên và mang nghĩa “river” (dòng sông), nhưng vẫn có lý khi tin rằng nguồn gốc của dịch vụ được nhận biết dựa trên ấn tượng được tạo ra bởi hình dạng đặc biệt của nhãn hiệu  chứ không phải bởi âm thanh và ý nghĩa của nó trong quá trình giao dịch”.

Tương tự như vậy, Hội đồng nhận thấy:

“trong nhãn hiệu đối chứng yếu tố chữ “RIVER” không được coi là phần chủ đạo;  ngay cả khi nhãn hiệu đối chứng có thể đọc lên và có nghĩa, thì vẫn có cơ sở để cho rằng  người tiêu dùng có liên quan nhận dạng nguồn gốc của các dịch vụ mang nhãn hiệu đối chứng là từ ấn tượng tổng thể của nhãn hiệu, thay vì cách đọc và ý nghĩa của nó.”

Dựa trên những nhận định  trên, Hội đồng kết luận “rõ ràng có sự khác biệt đáng chú ý về diện mạo của cả hai nhãn hiệu. Ngay cả khi nhãn hiệu đang bị phản đối và nhãn hiệu đối chứng đều được phát âm là “RIVER” và có nghĩa là “sông”, thì sự giống nhau về phát âm và nội dung sẽ không vượt quá khả năng phân biệt do sự khác biệt rõ rệt về diện mạo. Do  nhãn hiệu đang bị phản đối không có khả năng gây nhầm lẫn và không tương tự  với nhãn hiệu đối chứng nên Hội đồng đã quyết định bác bỏ sự từ chối của thẩm định viên và cấp quyền bảo hộ cho nhãn hiệu đang bị phản đối.

3.  Nhận xét

Quyết định nêu trên của Hội đồng Giải quyết khiếu nại rất dễ gây tranh cãi vì hai nhãn hiệu nêu trên trùng nhau phần chữ “river”, do vậy khi thể hiện nhãn hiệu thông qua phát âm thì hoàn toàn trùng lặp, khi đó khó có thể đồng ý với lập luận của Hội đồng Giải quyết khiếu nại “.. sự giống nhau về âm thanh và khái niệm sẽ không vượt quá khả năng phân biệt do sự khác biệt rõ rệt về diện mạo..”. Tuy nhiên có thể JPO cho rằng người tiêu dùng Nhật không sử dụng ký tự latin nên sự trùng lặp của các nhãn hiệu chữ không giữ vai trò lớn.

Nếu quyết định này không thay đổi có thể xuất hiện các nhãn hiệu chứa thành phần “river” của các  chủ thế khác có thể cũng được bảo hộ cho các dịch vụ thuộc nhóm 35 , miễn là khác biệt với các nhãn hiệu nêu trên về diện mạo. Điều này chắc chắn sẽ làm giảm khả năng phân biệt của thành phần “river” khi sử dụng làm nhãn hiệu cho nhóm dịch vụ  này .

Trường hợp này cũng phần nào tương tự với trường  hợp JPO bác bỏ đơn phản đối của chủ nhãn hiệu nổi tiếng  “LEGO” chống lại nhãn hiệu “Lego Hair” theo Đăng ký số Đăng ký số  6445411[1].

Nguồn:
 
https://www.marks-iplaw.jp/river-vs-river/
https://www.marks-iplaw.jp/tag/refusal-appeal/

 

 

 


[1] https://pham.com.vn/tin-tuc-su-kien/jpo-bac-don-phan-doi-cua-lego-chong-lai-lego-hair.html

 

Các bài viết khác