Logo

Thiết kế bố trí mạch tích hợp

08/07/2013
Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn là cấu trúc không giancủa các phần tử mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp bán dẫn (Điều 4.15 Luật Sở hữu trí tuệ)

Mạch tích hợp bán dẫn là sản phẩm dưới dạng thành phẩm hoặc bán thành phẩm, trong đó các phần tử với ít nhất một phần tử tích cực và một số hoặc tất cả các mối liên kết được gắn liền bên trong hoặc bên trên tấm vật liệu bán dẫn nhằm thực hiện chức năng điện tử. Mạch tích hợp bán dẫn đồng nghĩa với IC, chip và mạch vi điện tử.

Quyền sở hữu công nghiệp đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn được xác lập trên cơ sở Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn do Cục Sở hữu trí tuệ cấp hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn có hiệu lực từ ngày cấp và chấm dứt vào ngày sớm nhất trong số những ngày sau đây:

a)  Kết thúc mười năm kể từ ngày nộp đơn;
b) 
Kết thúc mười năm kể từ ngày thiết kế bố trí được người có quyền đăng ký hoặc người được người đó cho phép khai thác thương mại lần đầu tiên tại bất kỳ nơi nào trên thế giới; và
c)
  Kết thúc mười lăm năm kể từ ngày tạo ra thiết kế bố trí.


Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết về bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn.

    Liên hệ:
    Luật sư Dương Tử Giang
    Phòng Sáng chế và Giải pháp hữu ích
    Số điện thoại: (84-4) 38 244 852 - Máy lẻ 111
    Email: hanoi@pham.com.vn

 

Các bài viết khác