Logo

Bí mật Kinh doanh

08/07/2013
Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộ lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh (Điều 4.23 Luật Sở hữu trí tuệ)

Trong mọi nền kinh tế bí mật kinh doanh (hay bí mật thương mại) là yếu tố quan trọng tạo lợi thế và quyết định khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
Điều 84 Luật Sở hữu trí tuệ quy định: bí mật kinh doanh được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau:

(i)   không phải là hiểu biết thông thường và không dễ dàng có được;
(ii)  khi được sử dụng trong kinh doanh sẽ tạo cho người nắm giữ bí mật kinh doanh lợi thế so với người không nắm giữ hoặc không sử dụng bí mật kinh      doanh đó, và
(iii) được chủ sở hữu bảo mật bằng các biện pháp cần thiết để bí mật kinh doanh đó không bị bộc lộ và không dễ dàng tiếp cận được.

Danh sách khách hàng, phần mềm, công thức sản phẩm, phương pháp sản xuất…đều có thể là bí mật kinh doanh. Bảo vệ tài sản trí tuệ dưới hình thức bí mật kinh doanh là phương án thường được lựa chọn khi việc bảo vệ bằng các phương thức khác, ví dụ Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích không khả thi.
Các luật sư, chuyên gia của chúng tôi sẽ cùng làm việc với khách hàng để soạn thảo hợp đồng bảo mật cũng như các hợp đồng liên quan khác để bảo vệ các bí mật kinh doanh của khách hàng và giúp khách hàng tránh được các rủi ro khi tiếp cận với các thông tin từ bên thứ ba.
Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  •   Tư vấn các phương án bảo vệ tài sản trí tuệ (ngoài việc xin cấp patent);
  •   Xây dựng và hoàn thiện các biện pháp bảo vệ bí mật kinh doanh;
  •   Soạn thảo Thỏa thuận/Hợp đồng để xác định và bảo vệ các tài sản trí tuệ;
  •   Tranh tụng và giải quyết tranh chấp liên quan đến bí mật kinh doanh.
Liên hệ:
Luật sư  Phạm Anh Tuấn
Phòng  Tranh tụng và Thực thi quyền
Số điện thoại: (84-24) 38 244 852 - Máy lẻ 221
Email: hanoi@pham.com.vn

 

Các bài viết khác