Logo

Kiểu dáng Công nghiệp

19/07/2013

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp các yếu tố này (Điều 4.13 Luật Sở hữu trí tuệ)


Những dịch vụ chính của chúng tôi bao gồm:

  • Đánh giá khả năng đăng ký và sử dụng KDCN
  • Tra cứu thông tin về đăng ký và sử dụng KDCN
  • Nộp đơn và tiến hành các thủ tục pháp lý đăng ký KDCN
  • Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký KDCN
  • Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến đơn xin đăng ký KDCN, ví dụ như: tên, địa chỉ của người nộp đơn
  • Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến Văn bằng bảo hộ trên cơ sở chuyển nhượng quyền sở hữu, sáp nhập công ty; ghi nhận đổi tên, địa chỉ chủ Văn bằng bảo hộ.
  • Duy trì hiệu lực Bằng độc quyền KDCN.

           Liên hệ:
          Luật sư  Nguyễn Thị Thu Hà

          Phòng Nhãn hiệu và Kiểu dáng công nghiệp
          Tel: (84-24) 38 244 852/Máy lẻ 335
           Email: hanoi@pham.com.vn

Các bài viết khác