Logo

Chống Cạnh tranh không lành mạnh

08/07/2013
Trong các hoạt động kinh tế, cạnh tranh không lành mạnh là hành vi cạnh tranh trái với các chuẩn mực thông thường về đạo đức kinh doanh, gây nhầm lẫn, lừa dối hoặc thiết hại cho uy tín của người khác...

Trong các hành vi cạnh tranh không lành mạnh có các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là xâm phạm bí mật kinh doanh sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn, cụ thể bao gồm:

a) Sử dụng chỉ dẫn thương mại (là các dấu hiệu, thông tin nhằm hướng dẫn thương mại hàng hoá, dịch vụ, bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, biểu tượng kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng bao bì của hàng hoá, nhãn hàng hoá) gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, hoạt động kinh doanh, nguồn gốc thương mại của hàng hoá, dịch vụ; 

b) Sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn về xuất xứ, cách sản xuất, tính năng, chất lượng, số lượng hoặc đặc điểm khác của hàng hoá, dịch vụ; về điều kiện cung cấp hàng hoá, dịch vụ;

c) Sử dụng nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu sử dụng nhãn hiệu đó mà Việt Nam cũng là thành viên, nếu người sử dụng là người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu và việc sử dụng đó không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu và không có lý do chính đáng;

d) Đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại được bảo hộ của người khác hoặc chỉ dẫn địa lý mà mình không có quyền sử dụng nhằm mục đích chiếm giữ tên miền, lợi dụng hoặc làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý tương ứng.

Hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại là rất rộng, bao gồm các hành vi gắn chỉ dẫn thương mại đó lên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch kinh doanh, phương tiện quảng cáo; bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán, nhập khẩu hàng hoá có gắn chỉ dẫn thương mại đó.

Dịch vụ của chúng tôi bao quát mọi khía cạnh liên quan tới cạnh tranh không lành mạnh, từ tư vấn khách hàng đến chuẩn bị hồ sơ, yêu cầu các cơ quan chức năng và/hoặc tòa án xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh. 


Liên hệ:
Luật sư  Phạm Anh Tuấn
Phòng  Tranh tụng và Li xăng
Số điện thoại: (84-4) 38 244 852 - Máy lẻ 221
Email:
hanoi@pham.com.vn

 

Các bài viết khác